Towarowa Giełda Energii przygotowana do raportowania transakcji na hurtowych rynkach energii i gazu Drukuj +

Towarowa Giełda Energii w dniu 8 stycznia br. rozpoczęła proces rejestracji w Agencji ds. Współpracy Regulatorów Rynku Energii (ACER) celem uzyskania statusu Registered Reporting Mechanism (RRM). Rejestracja TGE jako RRM umożliwi Giełdzie raportowanie transakcji zawieranych przez uczestników rynku zgodnie z wymogami Rozporządzenia o integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT). Według rozporządzenia wykonawczego do REMIT opublikowanego przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r. obowiązek raportowania zleceń i transakcji giełdowych do ACER zacznie obowiązywać od 7 października 2015 r.

Raportowanie będzie realizowane poprzez RRM w formacie ustalonym w aktach wykonawczych i w standardzie zgodnym z ARIS (ACER REMIT Information System), który jest centralnym punktem informacyjnym agencji ACER w sprawach dotyczących rozporządzenia REMIT i platformą raportowania transakcji. TGE brała aktywny udział w programie pilotażowym przy projekcie budowy tej platformy. Na tej bazie TGE zaprojektowała i przygotowała do wdrożenia mechanizm raportowania pozwalający na wykonywanie obowiązków zgodnie z art. 8 REMIT w imieniu i na rzecz uczestników obrotu na hurtowych rynkach energii elektrycznej i gazu.

Po uzyskaniu rejestracji w ACER, TGE RRM zaproponuje usługę raportowania Członkom Giełdy oraz pozostałym zainteresowanym podmiotom. Status RMM umożliwia realizację obowiązku raportowania transakcji każdego uczestnika rynku za pośrednictwem Giełdy. Głównym celem rejestracji i uzyskania statusu RRM jest zapewnienie przejrzystości transakcji zawieranych na hurtowych rynkach energii i gazu.

„Przez ostatnie miesiące prowadziliśmy intensywne prace nad platformą, która umożliwi nam raportowanie transakcji w imieniu uczestników rynku. Jesteśmy już w pełni gotowi, aby zaoferować skuteczne narzędzie zapewniające w pełni realizację wymogów dotyczących raportowania, które nakłada na uczestników rynku rozporządzenie REMIT. Rozwiązanie, które udostępnimy, umożliwi zainteresowanym podmiotom sprawne raportowanie transakcji, pozwoli im także zaoszczędzić zarówno czas jak i koszty związane z różnego rodzaju procedurami administracyjnymi, które w ich imieniu zrealizuje Giełda” – powiedział Ireneusz Łazor Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

TGE posiada wdrożoną w lutym 2014 platformę transparentności tj. Giełdową Platformę Informacyjną GPI, która została uznana przez ACER za jedną z 7 tego typu platform w Europie. GPI jest miejscem publikacji uporządkowanych i transparentnych danych dotyczących systemu elektroenergetycznego w Polsce, jak również miejscem do publikowania informacji wewnętrznych zgodnych z zapisami art.4 Rozporządzenia Komisji Europejskiej REMIT poprzez dedykowany w tym celu system raportowania ważnych informacji transakcyjnych WIT, dotyczących planowanych i nieplanowanych dostępności mocy wytwórczych, a docelowo także dostępności urządzeń odbiorczych, czyli wszelkich informacji mogących mieć wpływ na poziom cen na hurtowym rynku energii oraz na podejmowanie decyzji handlowych przez uczestników rynku energii.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies