Obniżka opłat w Rejestrze Gwarancji Pochodzenia Drukuj +

Szanowni Państwo,

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. mając na względzie rozwój rynku gwarancji pochodzenia podjął uchwałę o obniżeniu poziomu opłat dotyczących energii elektrycznej wyprodukowanej od 01.01.2014 do 31.12.2014 za:
• wpis do Rejestru Gwarancji Pochodzenia, 
• zgłoszenie przekazania całości lub części gwarancji odbiorcy końcowemu, 
• zakup gwarancji pochodzenia dla gwarancji odpowiadających energii wyprodukowanej w okresie od 01.01.2014 do 31.12.2014.

Nowy cennik wprowadzono w dniu dniu 08.01.2015. Po zmianach opłaty wynoszą:
• za wystawienie gwarancji pochodzenia - 0,01 PLN/MWh,
• za zgłoszenie przekazania całości lub części gwarancji odbiorcy końcowemu - 0,02 PLN/MWh,
• za zakup gwarancji pochodzenia - 0,02 PLN/MWh.

Komunikat (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies