PGNiG TERMIKA pierwszą spółką samodzielnie raportującą w systemie WIT na stronie Giełdowej Platformy Informacyjnej Drukuj +

PGNiG TERMIKA od początku 2015 r. rozpoczęła raportowanie informacji wewnętrznych zgodnie z Art. 4.1 Rozporządzenia REMIT w systemie WIT na stronie Giełdowej Platformy Informacyjnej (GPI) www.gpi.tge.pl. Dostęp do systemu posiadają Dyżurni Inżynierowie Ruchu Dyspozytorni Produkcji. Pierwszy raport o nieplanowanym postoju bloku nr 8 w EC Siekierki zgłoszono 2 stycznia br.

TGE posiada wdrożoną w lutym 2014 platformę transparentności tj. Giełdową Platformę Informacyjną GPI, która została uznana przez ACER jako jedna z 7 tego typu platform w Europie. GPI jest miejscem publikacji uporządkowanych i transparentnych danych dotyczących systemu elektroenergetycznego w Polsce, jak również miejscem do publikowania informacji wewnętrznych zgodnych z zapisami Art.4 Rozporządzenia Komisji Europejskiej „REMIT". Do tego celu służy dedykowany system raportowania ważnych informacji transakcyjnych WIT, obejmujących planowane i nieplanowane dostępności mocy wytwórczych, a docelowo także dostępności urządzeń odbiorczych. Oznacza to, że raportowaniu podlegają wszelkie informacje mogące mieć wpływ na poziom cen na hurtowym rynku energii oraz na podejmowanie decyzji handlowych przez uczestników rynku energii.

PGNiG TERMIKA to spółka będąca w Polsce największym producentem ciepła i energii elektrycznej w skojarzeniu. Jednoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej jest najefektywniejszą metodą produkcji. 11 stycznia 2012 roku firma stała się częścią Grupy Kapitałowej PGNiG SA. Firma posiada kilka zakładów w Warszawie: Ciepłownię Kawęczyn, Elektrociepłownię Siekierki, Elektrociepłownię Żerań, Ciepłownię Wola, Ciepłownię Regaty oraz Elektrociepłownię Pruszków w Pruszkowie. W sumie zakłady te wytwarzają rocznie około 4,3 TWh energii elektrycznej i 10,3 TWht ciepła, produkując 11% całego wytwarzanego w Polsce ciepła, które dociera już do 70% warszawiaków i 60% mieszkańców Pruszkowa, Piastowa i Michałowic.

Podstawowym paliwem, które wykorzystywane jest w PGNiG TERMIKA, jest węgiel kamienny, stopniowo zastępowany biomasą – ekologiczną i przyjazną dla środowiska naturalnego. W ciepłowni Wola używany jest mazut. Ciepło, które wytwarza PGNiG TERMIKA , jest dystrybuowane na dwa sposoby:
• w Warszawie – poprzez miejską sieć ciepłowniczą Dalkii Warszawa;
• w Pruszkowie – poprzez własną sieć cieplną.

Towarowa Giełda Energii w dniu 8 stycznia br. rozpoczęła proces rejestracji w Agencji ds. Współpracy Regulatorów Rynku Energii (ACER) celem uzyskania statusu Registered Reporting Mechanism (RRM). Rejestracja TGE jako RRM umożliwi Giełdzie raportowanie transakcji zawieranych przez uczestników rynku zgodnie z wymogami Rozporządzenia o integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT). Według rozporządzenia wykonawczego do REMIT opublikowanego przez Komisję Europejską 18 grudnia 2014 r. obowiązek raportowania zleceń i transakcji giełdowych do ACER zacznie obowiązywać od 7 października 2015 r.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies