Ostatnie dni zgłaszania nominacji dziennikarzy do konkursu o prestiżową statuetkę branży energetycznej – „Platynowego Megawata” Drukuj +

Warszawa, 20 stycznia 2015 r.

Ostatnie dni zgłaszania nominacji dziennikarzy do konkursu o prestiżową statuetkę branży energetycznej – „Platynowego Megawata”

Zbliża się termin zgłaszania nominacji do pierwszej edycji konkursu dla najlepszych dziennikarzy, podejmujących tematykę konkurencji i liberalizacji na rynkach energii elektrycznej i gazu, pod patronatem Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. Inicjatorem konkursu jest Towarowa Giełda Energii S.A. Celem przedsięwzięcia jest zainicjowanie debaty publicznej na temat funkcjonowania rynku energii elektrycznej i gazu oraz popularyzacja dziennikarstwa, które krytycznie i rzetelnie opisuje proces liberalizacji sektora energetycznego. Zgłoszenia można wysyłać do 23 stycznia br.

W konkursie planowane są nagrody:

  • Nagroda główna - Platynowy Megawat - dla Dziennikarza Roku
  • Wyróżnienie za najlepszą publikację dotyczącą rynku energii elektrycznej
  • Wyróżnienie za najlepszą publikację dotyczącą rynku gazu.

Zgodnie z regulaminem plebiscytu, nominacje mogą zgłaszać: dziennikarze, kolegia redakcyjne gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe, zatrudniające zawodowych dziennikarzy, a także członkowie Kapituły Konkursu oraz członkowie Towarowej Giełdy Energii S.A.

Zgłoszenia dziennikarzy we własnym imieniu

Każdy dziennikarz może zgłosić trzy, najlepsze jego zdaniem, materiały prasowe, radiowe, telewizyjne lub internetowe, opublikowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, traktujące o tematyce rynku energii elektrycznej i/ lub gazu w Polsce, własnego autorstwa. Redakcje zaś mogą zgłosić do konkursu wybrane prace aż trzech dziennikarzy, którzy ich zdaniem zasługują na nagrodę.

Zgłoszenia dziennikarzy przez redakcje, kolegia redakcyjne oraz członków Towarowej Giełdy Energii


Każdy nominujący może zgłosić nazwiska aż trzech dziennikarzy, a wraz z nimi najlepsze, jego zdaniem, materiały prasowe, radiowe, telewizyjne lub internetowe, opublikowane w okresie od dnia 1 stycznia do dnia 31 grudnia 2014 roku, traktujące o tematyce rynku energii elektrycznej i/ lub gazu w Polsce.  Ogłoszenie wyników nastąpi podczas uroczystej wieczornej Gali - dorocznego spotkania z Członkami Towarowej Giełdy Energii, które odbędzie się 24 lutego br.

Regulamin konkursu dostępny jest na stronie internetowej TGE

Formularze do nominacji dziennikarzy w konkursie również są zamieszczone są na stronie TGE, pod zakładką Konkurs dla Mediów: http://www.tge.pl/pl/485/formularze. Zgłoszenia można przesyłać na adres mailowy press@tge.pl, załączając kopię elektroniczną wypełnionego i podpisanego formularza.

***
Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) powstała pod koniec 1999 roku. Jest jedyną licencjonowaną giełdą energii w Polsce. Działalność operacyjną rozpoczęła 30 czerwca 2000 roku. Uruchomienie TGE było jednym z pierwszych działań w kierunku liberalizacji polskiego rynku energii elektrycznej i prywatyzacji sektora elektroenergetycznego. Od lutego 2012 r. TGE jest wyłączną własnością Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

TGE prowadzi rynki: energii elektrycznej (Rynek Terminowy Towarowy - RTT, Rynek Dnia Następnego - RDN, Rynek Dnia Bieżącego - RDB) oraz gazu (RTT, RDNg), a także Rynek Praw Majątkowych. Jest obecnie najbardziej dynamicznie rozwijającą się giełdą towarową w regionie. Potwierdza to przynależność do organizacji EUROPEX, promującej idee konsolidacji rynków energetycznych poprzez połączenia transgraniczne i zrzeszającej wszystkie towarowe i finansowe giełdy energii w Europie. Od grudnia 2010 TGE i Nord Pool Spot prowadzą połączone rynki dnia następnego na zasadach market coupling na połączeniu Swe-Pol Link łączącym Szwecję i Polskę.

Obrót na wszystkich parkietach dedykowanych energii elektrycznej w roku 2013 wyniósł 176,55 TWh, był wyższy o 33,76 proc. niż w roku 2012 - 132 TWh. Na rynku gazu całkowity wolumen obrotu osiągnął wartość 2 393 418 MWh - to jest szacunkowo 214 656 323 m3 gazu.

www.tge.pl

Kontakt dla mediów: Towarowa Giełda Energii S.A.; press@tge.pl, +48 885 885 645, +48 607 030 573

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies