Zmiany na Rynku Terminowym Towarowym dla energii elektrycznej i gazu Drukuj +

Zmiany na Rynku Terminowym Towarowym dla energii elektrycznej i gazu
W dniu 20 stycznia 2015 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. postanowił o dokonaniu następujących zmian na Rynku Terminowym Towarowym:

 

  • skróceniu terminu na składanie Wniosku o otwarcie aukcji oraz jego aktualizację;
  • zmniejszeniu minimalnej liczby instrumentów terminowych dla pojedynczej aukcji ze 100 na 50;
  • zmianie wyznaczania kursu rozliczeniowego -w przypadku, gdy zostanie przekroczony dopuszczalny limit wahań względem ostatniego znanego kursu rozliczeniowego, za dzienny kurs rozliczeniowy przyjmuje się kurs odpowiadający wartości górnego lub dolnego limitu wahań.  

Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem 10 lutego 2015 r.
Warunki obrotu w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej są dostępne na stronie internetowej TGE w zakładce  REGULACJE.Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies