Obniżenie wysokość maksymalnej opłaty pobieranej od wnioskującego w przypadku anulowania błędnej transakcji w okresie od 9 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 100 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin”), postanowił obniżyć wysokość maksymalnej opłaty pobieranej od wnioskującego w przypadku anulowania błędnej transakcji w okresie od 9 lutego 2015 r. do 30 czerwca 2015 r. Opłata została obniżona ze 100 000,00 PLN do 20 000,00 PLN. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo pod adresem: http://www.tge.pl/pl/15/regulacje

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies