Nowy rynek w ofercie Grupy GPW Drukuj +


KOMUNIKAT PRASOWY

  • W ramach Grupy GPW w ciągu roku zostanie uruchomiony rynek finansowy na towary
  • Nowy rynek będzie prowadzony przez Towarową Giełdę Energii
  • W pierwszej kolejności do obrotu zostaną wprowadzone kontrakty futures na energię elektryczną


Ministerstwo Finansów w dniu 23 lutego wydało decyzję zezwalającą na uruchomienie obrotu instrumentami pochodnymi na towary na Rynku Instrumentów Finansowych (RIF), który będzie prowadzony przez Towarową Giełdę Energii. Zgodnie z decyzją Ministra Finansów nowy rynek ma zostać otwarty w ciągu roku. W pierwszej kolejności do obrotu zostaną wprowadzone kontrakty terminowe na energię elektryczną.

- Dalszy rozwój rynku towarowego jest jednym z kluczowych elementów strategii  Grupy Kapitałowej GPW na najbliższe lata. Cieszymy się, że prace nad uruchomieniem rynku finansowego instrumentów pochodnych na towary wchodzą w zaawansowaną fazę. To duży sukces naszych kolegów z TGE i zarazem duże wyzwanie, żeby zaoferować produkt atrakcyjny również dla rynku finansowego. Uczestnicy rynku oczekiwali wprowadzenia tego instrumentu. Niewątpliwie wzbogaci on ofertę produktową całej Grupy, uatrakcyjni nasz rynek kapitałowy, a uczestnikom zapewni nowe możliwości – powiedział Paweł Tamborski, prezes Zarządu GPW.

Zezwolenie Ministra Finansów otwiera TGE możliwość rozpoczęcia konsultacji z rynkiem dotyczących szczegółów nowych instrumentów. Ostatnim krokiem formalno-prawnym przed rozpoczęciem obrotu instrumentami pochodnymi będzie zatwierdzenie przez Komisję Nadzoru Finansowego warunków obrotu dla programu kontraktów terminowych na energię elektryczną.

- Uruchomienie rynku finansowego na TGE jest naturalnym etapem rozwoju giełdy. Mamy gotową koncepcję instrumentu, zasad obrotu oraz notowań. Decyzja Ministra Finansów umożliwia nam podjęcie rozmów z uczestnikami rynku. Kluczowe zadanie, jakie przed nami stoi to rozwój płynności i przyciągnięcie na rynek nowych podmiotów. Poza uczestnikami branżowymi – członkami TGE – będziemy się starali pozyskać instytucje finansowe, zarówno z Polski jak również z zagranicy– powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii.

Wzrost obrotów na parkietach TGE w ostatnich latach pozycjonuje ją jako jedną z najszybciej rosnących giełd w Europie i najdynamiczniej rozwijającą się giełdę w regionie CEE. Rosnąca płynność giełdowego rynku energii elektrycznej prowadzonego przez TGE - łącznie 186,8 TWh w 2014 roku, co stanowi 119,4 proc. krajowej produkcji energii i 117,7 proc. jej zużycia - jest dowodem na duże zaufanie uczestników tego rynku do przejrzystości kształtowanych na nim cen i zasad jego funkcjonowania.

- Reguły działania rynku instrumentów finansowych na TGE będą analogiczne do funkcjonujących od wielu lat na rynku futures na Giełdzie Papierów Wartościowych. W pierwszej kolejności rozpoczniemy notowania kontraktów futures na energię elektryczną, następnie na gaz ziemny. Strategia rozwoju rynku finansowego daje potencjał nie tylko do wzrostu obrotów na TGE, czy pozyskania nowych uczestników, ale przede wszystkim umożliwi naszym członkom lepsze zarządzanie portfelem zakupowo-sprzedażowym – dodał Ireneusz Łazor.

Podmiotami upoważnionymi do uzyskania członkostwa w rynku finansowym na towary są przedsiębiorstwa energetyczne, posiadające koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną - obecni członkowie TGE oraz krajowe i zagraniczne instytucje finansowe. Rozpoczęcie działalności na rynku finansowym TGE (RIF) wiąże się ze spełnieniem określonych wymogów członkostwa: złożenia wniosku o członkostwo w TGE (RIF), uzyskania statusu Członka Giełdy (RIF), uzyskania statusu członka Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) lub podpisania umowy o rozliczenie z członkiem IRGiT oraz złożenie wniosku o dopuszczenie do działania na giełdzie (RIF).

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies