Podsumowanie stycznia 2015 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych Drukuj +

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w styczniu 2015 r. wyniósł 14 317 074 MWh, co oznacza wzrost o 88% w stosunku do ubiegłego roku.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 11 463 361 MWh – wzrost o 121,13 proc. w skali rok do roku.
  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 2 848 425 MWh – wzrost o 18,38 proc. r/r. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 147,27 PLN/MWh – spadek w skali m/m o 25,02 PLN.


Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) dla energii elektrycznej

W styczniu br. na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 2 853 713 MWh, co oznacza wzrost o 18,30 proc. r/r (2 412 218 w styczniu 2014 r.).

Na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) wolumen obrotu wyniósł 5 289 MWh, co przekłada się na spadek
o 13,81 proc. r/r ( 6 136 MWh w styczniu 2014 r.).

Na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót energią elektryczną na parkiecie TGE, w dostawie na dzień następny, wyniósł w styczniu 2015 r. 2 848 425 MWh i był wyższy o 18,38  proc. w skali roku (2 406 082 MWh w styczniu 2014 r.). W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót jest wyższy o 31,58 proc. (2 164 845 MWh w grudniu 2014 r.).

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 147,27 PLN/MWh (spadek m/m o 25,02 PLN). Z kolei miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 7 do 22, ukształtował się na poziomie 162,25 PLN/MWh (spadek  m/m o  41,28 PLN).


Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w styczniu 2015 roku wyniósł
11 463  361 MWh, co oznacza wzrost o 121,13 proc. licząc rok do roku (5 183 921  MWh w styczniu 2014 r.). Wolumen na RTT w styczniu br. był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o  17,49 proc. (13 893 866 MWh w grudniu 2014 r.).

Rynek Praw Majątkowych

Zielone certyfikaty - PMOZE_A

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w styczniu 2015 r. ukształtował się na poziomie 2 506 622 MWh, co oznacza wzrost na poziomie 43,22% w skali rocznej, a zarazem spadek o 48,34% w skali miesięcznej.
Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A, ze wszystkich transakcji w miesiącu wyniosła  176,04 PLN, spadając w skali miesięcznej o 4,97 PLN.

Fioletowe certyfikaty – PMMET-2014

Łączny obrót fioletowymi certyfikatami PMMET-2014 w styczniu 2015 r. wyniósł  111 311  MWh, co oznacza wzrost o aż 90,45 proc. r/r. Wolumen obrotu na sesji dla tego instrumentu wyniósł 23317,77 MWh, a pozasasesyjny 87993,19 MWh, czyli niemal 4 krotnie więcej Średnioważona cena dla instrumentu PMMET-2014 wyniosła 61,52 PLN/MWh.

Żółte certyfikaty – PMGM-2014

Łączny obrót żółtymi certyfikatami (obecnie instrument PMGM-2014) w styczniu 2015 r. wyniósł   366 678 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (210 058 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (156 620 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMGM-2014 z transakcji sesyjnych wyniosła 106,95 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 106,53 PLN/MWh.

Czerwone certyfikaty – PMEC-2014

Łączny obrót czerwonymi certyfikatami (obecnie instrument PMEC-2014) w styczniu 2015 r. wyniósł  1 214 531 MWh, co oznacza wzrost o 3,52 w porównaniu do poprzedniego miesiąca. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (278 312 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (936 218 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMEC-2014 z transakcji sesyjnych wyniosła 10,59 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 10,16 PLN/MWh.

Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2146 członków rejestru. W styczniu 2015 r. przybyło kolejnych 29.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies