Podsumowanie stycznia 2015 r. na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii Drukuj +

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w styczniu 2015 r. na rynkach gazu wyniósł  11 332 665 MWh. Oznacza to wzrost o 33,18 % w w porównaniu do poprzedniego miesiąca oraz 31-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 969 805 MWh – spadek o 38,35 proc.w skali m/m oraz 23-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku terminowym w styczniu br. odnotowano wolumen obrotu na poziomie 10 362 860 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły 32 razy, natomiast w odniesieniu do grudnia ubiegłego roku wzrosły o 49,40 %.
  • Średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na rynku gazu w styczniu 2015 r. Wyniosła 102,63 PLN/MWh.


Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDiBNg)

Obrót gazem ziemnym na rynku spot TGE w pierwszym miesiącu 2015 r. wyniósł 11 332 665 MWh (po dacie dostawy) i oznacza wzrost w skali miesięcznej o 33,18% (8 509 564 MWh w grudniu 2014 r.) oraz 31-krotny wzrost r/r.
Obrót na uruchomionym pół roku temu Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł 415 117 MWh. Średnia cena ważona wolumenem z transakcji na tym parkiecie wyniosła w styczniu br.  96,15 PLN/MWh.

Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w styczniu osiągnął wartość  99,76 PLN/MWh (spadek m/m o 16,45 PLN/MWh).

Rynek Terminowy Towarowy dla gazu ziemnego

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym wraz z aukcjami w styczniu 2015 r. wyniósł 10 362 860  MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły 32-krotnie. W skali miesięcznej również miał miejsce wzrost, na poziomie 49,40% (6 936 535 MWh w grudniu 2014 r.)

Komunikat prasowy (pdf)Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies