Podsumowanie lutego 2015 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych Drukuj +

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w lutym 2015 r. wyniósł 14 514 565 MWh, co oznacza spadek o 10,48% w stosunku do ubiegłego roku.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 12 478 556 MWh – spadek o 12,24 proc. w skali rok do roku.
  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 2 029 516 MWh – wzrost o 1,91 proc. r/r. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 153,03 PLN/MWh – wzrost w skali m/m o 5,76 PLN.

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) dla energii elektrycznej

W lutym br. na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 2 036 009 MWh, co oznacza wzrost o 1,98 proc. r/r (1 996 482 w lutym 2014 r.).

Na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) wolumen obrotu wyniósł 6 493 MWh, co przekłada się na wzrost o 30,87 proc. r/r (4 961 MWh w lutym 2014 r.).

Na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót energią elektryczną na parkiecie TGE wyniósł w lutym 2015 r. 2 029 516 MWh i był wyższy o 1,91  proc. w skali roku (1 991 520 MWh w lutym 2014 r.). W porównaniu do rekordowego wolumenu z ubiegłego miesiąca obrót  jest niższy o 28,75 proc. (2 848 425 MWh w styczniu 2015 r.).

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 153,03 PLN/MWh (wzost m/m o 5,76 PLN). Z kolei miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 7 do 22, ukształtował się na poziomie  167,45 PLN/MWh (wzrost  m/m o  5,20 PLN).
 
Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w lutym 2015 roku wyniósł 12 478 556 MWh, co oznacza spadek o 12,24 proc. licząc rok do roku (14 218 170  MWh w lutym 2014 r.). Wolumen na RTT w lutym br. był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o  8,86 proc. (11 463 361 MWh w styczniu 2015 r.).

Wolumen obrotu na instrumencie z dostawą pasmową w roku 2016 (BASE_Y-16) wyniósł 7 773 840 MWh (w porównaniu do 5 235 264 MWh w styczniu br.). Wolumen ten stanowi 62% obrotu na RTT dla energii elektrycznej w lutym. Średnia cena ważona wolumenem transakcji dla tego instrumentu wyniosła 171,73 PLN/MWh (spadek m/m o 5,81 PLN/MWh).

Rynek Praw Majątkowych
 
Zielone certyfikaty

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w lutym 2015 r. wyniósł  2 434 463  MWh, co oznacza spadek o 49,38 proc. r/r. Wolumen obrotu na sesji dla tego instrumentu wyniósł 600 949 MWh, a pozasesyjny 1 833 514 MWh. Średnioważona cena dla instrumentu PMOZE_A wyniosła 148,82 PLN/MWh w przypadku transakcji sesyjnych oraz 185,82 PLN/MWh z transakcji pozasesyjnych.

Żółte certyfikaty

Łączny obrót żółtymi certyfikatami (instrument PMGM-2014) w lutym 2015 r. wyniósł 383 037 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (182 734 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (200 303 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMGM-2014 z transakcji sesyjnych wyniosła 107,18 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 105,95 PLN/MWh.

Czerwone certyfikaty

Łączny obrót czerwonymi certyfikatami (instrument PMEC-2014) w lutym 2015 r. wyniósł  2 639 945 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (512 752 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (2 127 193 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMEC-2014 z transakcji sesyjnych wyniosła 10,74 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 10,38 PLN/MWh.

Białe certyfikaty

Łączny obrót białymi certyfikatami (instrument PMEF) w lutym 2015 r. wyniósł 4 498 MWh.
Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (4  258 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (240 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMEF z transakcji sesyjnych wyniosła 974,69 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 478,34 PLN/MWh.

Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2196 członków rejestru. W lutym 2015 r. przybyło 50 kolejnych.

Pobierz (pdf)

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies