Podsumowanie lutego 2015 r. na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii Drukuj +

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w lutym 2015 r. na rynkach gazu wyniósł  12 387 880 MWh. Oznacza to 52-krotny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku oraz wzrost o 9,31% w skali miesięcznej.
  • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 813 895 MWh – spadek o 16,08 proc. w skali m/m oraz 52-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku terminowym w lutym br. odnotowano wolumen obrotu na poziomie 11 573 985 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły 52 razy, natomiast w odniesieniu do stycznia br. wzrosły o 11,69 %.
  • Średnia cena ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na rynku spot w lutym 2015 r. wyniosła 102,04 PLN/MWh (wzrost m/m o 3,83 PLN/MWh).


Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg)

Obrót gazem ziemnym na rynku spot TGE w lutym 2015 r. wyniósł 813 895 MWh i oznacza spadek w skali miesięcznej o 16,08% (969 805 MWh w styczniu 2015 r.) oraz 52-krotny wzrost r/r.

Miesięczny obrót na Rynku Dnia Następnego gazu wyniósł 546 528 MWh (spadek m/m o 1,47%). Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDNg osiągnął wartość 102,30 PLN/MWh (wzrost m/m o 2,54 PLN/MWh). Obrót na uruchomionym ponad pół roku temu Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł 267 367 MWh. Średnia cena ważona wolumenem z transakcji na tym parkiecie wyniosła w lutym br. 101,51 PLN/MWh (wzrost m/m o 5,36 PLN/MWh).

Rynek Terminowy Towarowy dla gazu ziemnego

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym wraz z aukcjami w lutym 2015 r. wyniósł 11 573 985 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły 52-krotnie. W skali miesięcznej również miał miejsce wzrost - na poziomie 11,69% (10 362 860 MWh w styczniu 2015 r.). Po raz pierwszy od września ubiegłego roku miała miejsce rozstrzygnięta aukcja na Rynku Terminowym Towarowym dla dostawy gazu ziemnego. Wolumen obrotu na aukcjach wyniósł w lutym 28 800 MWh.

Wolumen obrotu na instrumencie z dostawą pasmową w roku 2016 (GAS_BASE_Y-16) wyniósł w lutym 3 821 040 MWh (w porównaniu do 1 194 624 MWh w styczniu br.). Wolumen ten stanowi 33% obrotu na RTT dla gazu ziemnego w lutym. Średnia cena ważona wolumenem transakcji dla tego instrumentu wyniosła 103,54 PLN/MWh (spadek m/m o 1,51 PLN/MWh). W styczniu br. największy wolumen na RTT w obrocie gazem odnotowano z kolei na instrumencie sezonowym na zimę przełomu lat 2015 i 2016 (2 997 776 MWh, co stanowiło 29% styczniowego wolumenu na rynku).


Pobierz (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies