Spółka Hermes Energy Group dołączyła do grona Członków TGE Drukuj +Informacja prasowa

Spółka Hermes Energy Group podpisała umowę z Towarową Giełdą Energii S.A., w ramach której uzyskała status Członka Giełdy.

Hermes Energy Group S.A. to nowy podmiot na polskim oraz europejskim rynku gazu, którego oferta skierowana jest do odbiorców końcowych zainteresowanych zmianą sprzedawcy gazu ziemnego, jak również do partnerów handlowych działających na dynamicznie rozwijającym się rynku hurtowym.

Cieszymy się z faktu stania się bezpośrednim Członkiem Towarowej Giełdy Energii S.A., której działania naszym zdaniem przyczyniają się do rozwoju procesu liberalizacji w Polsce. Uzyskanie członkostwa w Towarowej Giełdzie Energii S.A to ważny element strategii naszej spółki, zakładającej bezpieczne pozyskiwanie gazu na polskich i europejskich rynkach gazu. Dziękujemy za okazane zaufanie i liczymy na dalszą, owocną współpracę w przyszłości”. – komentuje Piotr Kasprzak Członek Zarządu ds. Operacyjnych Hermes Energy Group S.A.

Doświadczenie kadry Hermes Energy Group S.A. ugruntowane zostało podczas pracy w największych przedsiębiorstwach energetycznych w Polsce oraz krajach europejskich. Oferta obejmuje: sprzedaż gazu do odbiorców końcowych, handel na zliberalizowanych rynkach gazu i energii, wsparcie w zarządzaniu portfelem dostaw, zarządzanie fizycznym przepływem gazu.

„Jesteśmy świadkami dynamicznego rozwoju rynku gazu, a Hermes należy do jego najaktywniejszych uczestników. Właśnie, dzięki współpracy z  podmiotami, które kreują rynek i wyznaczają kierunki  zmian dla pozostałych, możemy dzisiaj korzystać z możliwości  elastycznego i transparentnego rynku giełdowego” – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Rozpoczęcie działalności na TGE wiąże się ze spełnieniem wymogów, które nakłada ustawa o giełdach towarowych z dnia 26 października 2000 r. oraz wewnętrzne regulacje TGE. Są wśród nich m.in.:

  • posiadanie zezwolenia KNF na prowadzenie rejestrów lub rachunków towarów giełdowych lub posiadanie zezwolenia na prowadzenie działalności maklerskiej,
  • zatrudnienie maklera giełd towarowych, wpisanego na listę maklerów prowadzoną przez KNF,
  • uzyskanie statusu Członka Towarowej Giełdy Energii S.A.,
  • uzyskanie członkostwa w Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT)  oraz uzyskanie statusu rozliczającego Członka Izby.

Rozliczeń i rozrachunków transakcji na rynkach prowadzonych przez TGE dokonuje Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. Stosowany przez IRGiT system zarządzania ryzykiem gwarantuje bezpieczeństwo rozliczeń każdemu Członkowi Izby w razie niewypłacalności poszczególnych uczestników rynku. Rozliczanie transakcji przez IRGiT jest gwarancją zapłaty za sprzedany towar.


Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies