Najlepszy pierwszy kwartał na rynku energii elektrycznej i praw majątkowych w historii Towarowej Giełdy Energii Drukuj +

Komunikat prasowy

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym energii elektrycznej w pierwszym kwartale 2015 r. wyniósł 45 669 101 MWh (wzrost o 10,05 proc r/r), z czego na rynku spot - 7 086 063 MWh, natomiast na terminowym - 38 583 038 MWh. To najlepszy pierwszy kwartał w historii TGE.
  • W marcu br. całkowity wolumen obrotu na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej wyniósł 16 837 462  MWh  – wzrost o 16 proc. r/r.
  • Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych w pierwszym kwartale 2015 roku ukształtował się na poziomie 18 777 103 MWh, co stanowi wzrost w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku o 69,84% (11 055 954 MWh w pierwszym kwartale 2014 r.).

W pierwszym kwartale br. obroty na wszystkich rynkach dedykowanych energii elektrycznej na TGE wyniosły 45 669 101 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym wzrosły o 10,05 proc. (41 496 707 MWh w I kwartale 2014 r.).

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) dla energii elektrycznej

W pierwszym kwartale na Rynku Dnia Następnego i Bieżacego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 7 086 063  MWh, co oznacza wzrost o 8,94 proc r/r (6 504 505 MWh w I kw. 2014 r.).

Na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) wolumen obrotu wyniósł 15 671 MWh co oznacza spadek o  15,79 proc r/r (18 610 MWh w I kw. 2014 r.).

Na Rynku Dnia Nastepnego (RDN) obrót energią elektryczną wyniósł w I kwartale 2015 r. 7 070 393 MWh co oznacza wzrost o 9,01 proc r/r (6 485 895 MWh w I kw. 2014).

Kwartalny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego w I kwartale, wyniósł 146,63 PLN/MWh (spadek r/r o 20,00 PLN).

W marcu obrót energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 2 192 452 MWh, co oznacza wzrost o 4,99 proc. licząc rok do roku. W porównaniu do poprzedniego miesiąca obrót był wyższy o 8,03 proc. (2 029 516 MWh w lutym 2015 r.).

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 139,87 PLN/MWh (spadek m/m o 13,16 PLN), co jest najniższą ceną miesięczną na tym rynku od 2007 roku. Marzec jest drugim po styczniu miesiącem w tym roku, kiedy średnia cena na RDN wynosi mniej niż 150 PLN/MWh. W latach 2008-2014 taki przypadek wystąpił czterokrotnie, poprzednio w grudniu 2013 r.

Miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla dostawy w godzinach od 8 do 22, wyniósł 160,59 PLN/MWh (spadek m/m o 15,29 PLN).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

W pierwszym kwartale 2015 r. całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na RTT wyniósł 38 583 038 MWh, co oznacza wzrost o 10,26 proc. w porównaniu do pierwszego kwartału roku poprzedniego (34 992 202 MWh w I kwartale 2014 r.).

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w marcu 2015 roku wyniósł 14 641 121 MWh, co oznacza spadek o 6,09 proc. licząc rok do roku. Wolumen na RTT w marcu br. był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 17,33 proc. (12 478 556 MWh w lutym 2015 r.).

Największy wolumen transakcji na rynku dotyczył instrumentu z dostawą pasmową w roku 2016 – BASE_Y-16. W I kwartale roku wyniósł on 21 951 216, przy średnioważonej wolumenem cenie 172,76 PLN/MWh (spadek w stosunku do poprzedniego kwartału o 8,01 PLN/MWh). Łączny wolumen od początku notowania instrumentu BASE_Y-16 na koniec marca 2015 r. wyniósł 38 974 608 MWh, o ponad 4,5 TWh więcej w porównaniu do instrumentu BASE_Y-15 (34 330 440 MWh) w analogicznym okresie roku ubiegłego.

Największy dzienny wolumen obrotu miał miejsce podczas sesji 25 marca – 1 724 983 MWh.

Rynek Praw Majątkowych (RPM)

Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych w pierwszym kwartale 2015 roku ukształtował się na poziomie 18 777 103 MWh, co stanowi wzrost w porównaniu do analogicznego kwartału ubiegłego roku o 69,84% (11 055 954 MWh w pierwszym kwartale 2014 r.).

Zielone certyfikaty (PMOZE_A)

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w pierwszym kwartale 2015 roku ukształtował się na poziomie 8 663 424 MWh, dając spadek o 19,29% r/r. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 1 616 093 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 7 047 331 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMOZE_A ze wszystkich transakcji w pierwszym kwartale wyniosła 172,80 PLN/MWh. Złożyły się na to średnioważona cena w transakcjach na sesji - 147,63 PLN/MWh i średnioważona cena w transakcjach pozasesyjnych - 178,57 PLN/MWh.

Żółte certyfikaty (PMGM-2014)

Łączny obrót żółtymi certyfikatami w pierwszym kwartale 2015 roku ukształtował się na poziomie 2 292 660 MWh. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 511 407 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 1 781 253 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMGM-2014 ze wszystkich transakcji w pierwszym kwartale roku wyniosła 105,86 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach sesyjnych wyniosła 107,32 PLN/MWh, natomiast w transakcjach pozasesyjnych 105,44 PLN/MWh.
 
Czerwone certyfikaty (PMEC-2014)

Łączny obrót czerwonymi certyfikatami w pierwszym kwartale 2015 roku ukształtował się na poziomie 7 612 125 MWh. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 1 673 590 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 5 938 536 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMEC-2014 ze wszystkich transakcji w pierwszym kwartale roku wyniosła 10,49 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach sesyjnych wyniosła 10,74 PLN/MWh, natomiast w transakcjach pozasesyjnych 10,42 PLN/MWh.

Fioletowe certyfikaty (PMMET-2014)

Łączny obrót fioletowymi certyfikatami w pierwszym kwartale 2015 roku ukształtował się na poziomie 208 894 MWh, co oznacza spadek o 34,81% w porównaniu z tym samym kwartałem w ubiegłym roku. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 88 681 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 120 213 MWh.

Średnioważona cena praw majątkowych typu PMMET-2014 ze wszystkich transakcji w kwartale, wyniosła 61,68 PLN/MWh. Średnioważona cena w transakcjach na sesjach wyniosła 61,79 PLN/MWh, natomiast w transakcjach pozasesyjnych 61,60 PLN/MWh.

Białe certyfikaty (PMEF)

Łączny obrót na instrumencie PMEF w pierwszym kwartale 2015 roku ukształtował się na poziomie 14 334 toe, co oznacza prawie siedmiokrotny wzrost w stosunku do pierwszego kwartału roku ubiegłego. Złożyły się na to transakcje na sesjach giełdowych – 12 438 MWh oraz transakcje pozasesyjne – 1 896 MWh.
Średnioważona cena instrumentu PMEF w kwartale wyniosła 941,39 PLN/toe, w tym dla transakcji sesyjnych 968,46 PLN/toe, natomiast dla pozasesyjnych – 763,80 PLN/toe.

Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W pierwszym kwartale 2015 roku, w poczet członków RŚP przyjęto 122 podmiotów (29 w styczniu, 50 w lutym, 43 w marcu). Obecnie, w prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii Rejestrze Świadectw Pochodzenia znajduje się obecnie 2239 członków.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies