Podsumowanie pierwszego kwartału 2015 r. na rynku gazu Towarowej Giełdy Energii Drukuj +

Informacja prasowa

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w pierwszym kwartale 2015 r. na rynku gazu wraz z aukcjami wyniósł 35 450 004 MWh – 34-krotny wzrost proc r/r, z czego na rynku spot - 2 817 946  MWh, natomiast na rynku terminowym - 32 632 058  MWh.
  • Całkowity wolumen obrotu ze wszystkich transakcji zawartych w marcu br. na rynku gazu wraz z aukcjami wyniósł 11 729 459 MWh. Oznacza to spadek o 5,32 proc. m/m.
  • Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym wraz z aukcjami w pierwszym kwartale 2015 roku wyniósł 32 632 058 MWh (z czego 57 600 MWh to wolumen z aukcji). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT dla gazu ziemnego wzrosły 34-krotnie.

Rynek Dnia Następnego gazu (RDNg)

Obrót gazem ziemnym na RDNg wyniósł w pierwszym pierwszym kwartale 2015 r. 1 879 676 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obroty gazem na RDNg  wzrosły 21-krotnie. Kwartalny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu, wyniósł 98,97 PLN/MWh.

W marcu br. wolumen obrotów na RDNg wyniósł 778 460 MWh, wzrastając o 42,44 proc. m/m (w lutym br. 546 528 MWh). Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego gazu w marcu wyniósł 96,06 PLN/MWh (spadek m/m o 6,24 PLN/MWh).

Rynek Dnia Bieżącego gazu (RDBg)

Obrót kwartalny na uruchomionym ponad pół roku temu Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł 938 270 MWh. W marcu br. wolumen obrotów na RDBg wyniósł 255 786 MWh, spadając o 4,33 proc. m/m (w lutym br. 267 367 MWh). Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Bieżącego gazu, w marcu wyniósł 91,41 PLN/MWh (spadek m/m o 10,10 PLN/MWh).

Rynek Terminowy Towarowy dla gazu ziemnego (RTTg)

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym wraz z aukcjami w pierwszym kwartale 2015 roku wyniósł 32 632 058 MWh (z czego 57 600 MWh to wolumen z aukcji). W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT dla gazu ziemnego wzrosły 34-krotnie.

Obroty z I kwartału 2015 r. obejmują 1726 transkacji (w tym 167 na instrumentach rocznych i 342 na sezonowych).

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w marcu 2015 r. wyniósł 10 695 213 MWh (łącznie z aukcjami), spadek o 7,59 proc. m/m (w lutym br. 11 573 985 MWh).

Największy wolumen obrotu w I kwartale dotyczył instrumentu sezonowego z dostawą na przełomie lat 2015 i 2016 – GAS_BASE_S-W-15. Wolumen ten wyniósł 9 306 648 MWh, przy średnioważonej wolumenem cenie 105,67 PLN/MWh. W porównaniu z ostatnim kwartałem ubiegłego roku średnia cena na tym instrumencie spadła o 13,85 PLN/MWh (119,52 PLN/MWh przy wolumenie 1 761 192 MWh).

Dla instrumentu rocznego z dostawą w roku 2016 (GAS_BASE_Y-16) wolumen i cena wyniosły odpowiednio: 7 062 336 MWh oraz 102,48 PLN/MWh.

Uczestnicy rynku gazu

Na Towarowej Giełdzie Energii bezpośrednimi członkami rynku gazu jest 15 podmiotów, natomiast łącznie aktywnych uczestników – handlujących bezpośrednio i pośrednio przez domy maklerskie, tzw. kodów ZUP, jest 54.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies