Porozumienie w sprawie połączenia LitPol Link kolejnym krokiem przybliżającym polsko-litewski handel energią Drukuj +

Informacja prasowa

W dniu 20 kwietnia 2015 podpisane zostało porozumienie zmierzające do uzgodnienia wspólnych zasad obrotu energią dla LitPol Link, nowego połączenia międzysystemowego, którego uruchomienie planowane jest na koniec 2015 roku.

Porozumienie podpisane przez Operatorów Systemu Przesyłowego – polskiego, PSE S.A., i litewskiego, Litgrid AB, jak również giełdy energii działające w obu krajach – TGE S.A. ze strony polskiej oraz Nord Pool Spot ze strony litewskiej, przewiduje uzgodnienie przez strony wprowadzenia wspólnych zasad obrotu w ramach połączenia LitPol Link, co jest krokiem przybliżającym polsko-litewski handel energią. Dla wszystkich stron istotne jest to, że połączenie LitPol Link zostaje udostępnione na otwartym rynku, aby wszyscy uczestnicy rynku chcący kupować lub sprzedawać energię elektryczną na terenie Polski i Litwy mogli to robić w przejrzysty sposób.
Po uruchomieniu LitPol Link moce kontraktowane w ramach rynku dnia następnego będą alokowane na zasadach market coupling, w ramach mechanizmu European Market Coupling (Multi Regional Coupling – MRC).  Moc nominalna LitPol Link wynosi 500MW i jest to pierwsze połączenie międzysystemowe między Polską a Litwą.
PSE, Litgrid, TGE i Nord Pool Spot prowadzą wszystkie szczegółowe przygotowania, niezbędne do uruchomienia połączenia w czwartym kwartale 2015 roku.

Market Coupling to określenie mechanizmu rynkowego, który przy okazji wyznaczania wartości energii elektrycznej w różnych, objętych nim obszarach europejskiego rynku, jednocześnie dokonuje alokacji mocy przesyłowych w poszczególnych obszarach w drodze aukcji typu implicit, w sposób prowadzący do maksymalizacji ogólnego dobra społecznego. Mechanizm market coupling pozwala uniknąć rozdziału pomiędzy produktami obejmującymi moce przesyłowe a samą energią elektryczną będącą przedmiotem obrotu, ograniczając tym samym ryzyko związane z istnieniem dwóch oddzielnych procesów biznesowych dotyczących mocy i energii. Powinno to wyeliminować sytuacje, gdy moce przesyłowe pozostają niewykorzystane pomimo istnienia różnic cenowych pomiędzy danymi dwoma rynkami.

Multi-Regional Coupling (MRC) to paneuropejski projekt zmierzający do integracji rynków spot energii elektrycznej w Europie. MRC polega na wdrożeniu mechanizmu market coupling dla transgranicznych rynków dnia następnego, przy współpracy giełd energii i operatorów systemu przesyłowego. Scalenie rynku hurtowego w całej Europie w oparciu o mechanizm market coupling, który podniesie efektywność alokacji mocy przesyłowych w połączeniach międzysystemowych uczestniczących krajów, z korzyścią dla ogółu społeczeństwa. Obecnie MRC obejmuje alokację mocy transgranicznych w ramach rynku dnia następnego dla wszystkich połączeń międzysystemowych w następujących krajach i między nimi: Austria, Belgia, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Hiszpania, Holandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy, Norwegia, Polska (za pośrednictwem SwePol Link), Portugalia, Słowenia, Szwecja, Wielka Brytania i Włochy.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies