Nowy Regulamin Rejestru Gwarancji Pochodzenia Drukuj +

Z dniem 4 maja 2015 r. zacznie obowiązywać nowy Regulamin Rejestru Gwarancji Pochodzenia (dalej Regulamin). Aktualizacja Regulaminu (Uchwała Zarządu TGE z dn. 30.04.2015) wynika z konieczności jego dostosowania do aktualnych przepisów prawa – dnia 4 maja 2015 r. wchodzi w życie Ustawa o Odnawialnych Źródłach Energii zmieniająca przepisy traktujące o gwarancjach pochodzenia. Wprowadzone w Regulaminie zmiany mają charakter techniczny i pozostają bez wpływu na ogólne zasady funkcjonowania rynku, czy samej aplikacji.

 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies