Pierwsze od dłuższego czasu transakcje na rynku uprawnień do emisji Drukuj +

Informacja prasowa

Podczas sesji na Rynku Uprawnień do Emisji CO2 na Towarowej Giełdzie Energii w dniu 7 maja 2015 zawarto pierwsze od dłuższego czasu transakcje na łączny wolumen 4000 ton CO2. Indeks CO2PL ukształtował się na poziomie 30,69 PLN/t CO2.

W kwietniu po bardzo długiej przerwie pojawiły się pierwsze zlecenia sprzedaży uprawnień do emisji, a dziś zawarto transakcje.

Rynek Uprawnień do Emisji (RUE) jest integralną częścią krajowego i europejskiego Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji CO2. Funkcjonuje od 19 września 2006 roku. Przeznaczony jest dla instalacji uczestniczących w europejskim systemie handlu uprawnieniami do emisji CO2 i wszystkich podmiotów zainteresowanych ich obrotem. Notowania odbywają się dwa razy w tygodniu (we wtorek i w czwartek) w systemie kursu jednolitego, w systemie notowań ciągłych oraz transakcji pozasesyjnych. RUE na TGE składa się z linii notowań kontraktów SPOT na dostawę uprawnień do emisji CO2 w ramach krajowego i wspólnotowego systemu handlu uprawnieniami do emisji CO2.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies