Podsumowanie kwietnia 2015 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych Drukuj +  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w kwietniu 2015 r. wyniósł 17 727 884 MWh, co oznacza wzrost o 16,85 proc. w stosunku do ubiegłego roku.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 15 629 248 MWh – wzrost o 18,46 proc. w relacji rok do roku. Był to najwyższy obrót w historii kwietniowych notowań RTT.
  • Skumulowany obrót na RTT w 2015 r. był wyższy od zeszłorocznego o 12,5%.
  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 2 095 587 MWh – wzrost o 6,30 proc. r/r. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 145,45 PLN/MWh – wzrost w skali m/m o 5,58 PLN.


Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) dla energii elektrycznej

W kwietniu br. na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł 2 098 636 MWh, co oznacza wzrost o 6,10 proc. r/r (1 977 950 w kwietniu 2014 r.).

Na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) wolumen obrotu wyniósł 3 049 MWh, co przekłada się na spadek o 54,16 proc. r/r (6 652 MWh w kwietniu 2014 r.).

Na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót energią elektryczną na parkiecie TGE wyniósł w kwietniu 2015 r. 2 095 587 MWh i był wyższy o 6,30  proc. w skali roku (1 971 298 MWh w kwietniu 2014 r.). W porównaniu do wolumenu z ubiegłego miesiąca obrót jest niższy o 4,42 proc. (2 192 452 MWh w marcu 2015 r.).

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 145,45 PLN/MWh (wzrost m/m o 5,58 PLN). Z kolei miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, ukształtował się na poziomie 153,68 PLN/MWh (wzrost  m/m o  1,53 PLN).
 

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w kwietniu 2015 roku wyniósł 15 629 248 MWh, co oznacza wzrost o 18,46 proc. licząc rok do roku (13 193 174 MWh w kwietniu 2014 r.). Wolumen na RTT w kwietniu br. był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 6,75 proc. (14 641 121 MWh w marcu 2015 r.).
 
Wolumen obrotu na instrumencie z dostawą pasmową w roku 2016 (BASE_Y-16) wyniósł 9 644 832 MWh, w porównaniu do 8 942 112 MWh w marcu br. Wolumen ten stanowił 62% obrotu na RTT dla energii elektrycznej w kwietniu. Średnia cena ważona wolumenem transakcji dla tego instrumentu wyniosła 164,66 PLN/MWh (spadek m/m o 6,20 PLN/MWh). Łączny wolumen obrotu na tym instrumencie na koniec kwietnia br. wyniósł 48 619 440 MWh w porównaniu do 42 897 720 MWh dla instrumentu BASE_Y-15 w końcu kwietnia 2014 r.


Rynek Praw Majątkowych
 

Zielone certyfikaty

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w kwietniu 2015 r. wyniósł 1 815 472 MWh, co oznacza spadek o 20,99 proc. r/r. Wolumen obrotu na sesji dla tego instrumentu wyniósł 444 952 MWh,
a pozasesyjny 1 370 521 MWh. Średnioważona cena dla instrumentu PMOZE_A wyniosła 126,81 PLN/MWh w przypadku transakcji sesyjnych oraz 170,04 PLN/MWh z transakcji pozasesyjnych.


Żółte certyfikaty

Łączny obrót żółtymi certyfikatami na instrumencie PMGM-2014 w kwietniu 2015 r. wyniósł 399 104 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (58 076 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (341 028 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMGM-2014 z transakcji sesyjnych wyniosła 108,40 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 105,90 PLN/MWh.

W kwietniu zawarto również pierwsze transakcje na instrumencie PMGM-2015. Łączny wolumen wyniósł 5 157 MWh pprzy średniej ważonej cenie 110,28 PLN/MWh.


Czerwone certyfikaty

Łączny obrót czerwonymi certyfikatami (instrument PMEC-2014) w kwietniu 2015 r. wyniósł 2 523 383 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (547 653 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (1 975 730 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMEC-2014 z transakcji sesyjnych wyniosła 10,87 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 10,77 PLN/MWh.

Białe certyfikaty

Łączny obrót białymi certyfikatami (instrument PMEF) w kwietniu 2015 r. wyniósł 419 toe. Transakcje odbywały się kwietniu wyłącznie na sesjach giełdowych. Średnioważona cena dla instrumentu PMEF z transakcji sesyjnych wyniosła 940 PLN/toe.


Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia
W Rejestrze Świadectw Pochodzenia prowadzonym przez Towarową Giełdę Energii znajduje się obecnie 2255 członków rejestru. W kwietniu 2015 r. przybyło 16 kolejnych.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies