Podsumowanie kwietnia 2015 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki gazu ziemnego. Rekordowy wynik na RDNg Drukuj +

 

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w kwietniu 2015 r. na rynkach gazu wyniósł 7 630 977 MWh. Oznacza to 13-krotny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku.
  • Obroty na RDN gazu ziemnego osiągnęły 1 752 840 MWh i były najwyższe w historii. Ich wynik w samym kwietniu był zbliżony do sumy obrotu w całym pierwszym kwartale i aż o 42% wyższy, niż w dotychczas rekordowym listopadzie 2014 r.
  • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 2 174 999 MWh – wzrost o 110,30 proc. w skali m/m oraz 16-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku terminowym w kwietniu br. odnotowano wolumen obrotu na poziomie 5 455 978 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły 12,5-krotnie.
  • Średnia cena ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na rynku spot
  • w kwietniu 2015 r. wyniosła 97,86 PLN/MWh (wzrost m/m o 2,95 PLN/MWh).


Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg)

Obrót gazem ziemnym na rynku spot TGE w kwietniu 2015 r. wyniósł 2 174 999 MWh i oznacza wzrost w skali miesięcznej o 110,30% (1 034 246 MWh w marcu 2015 r.) oraz 16-krotny wzrost r/r.

Obroty na RDN gazu ziemnego osiągnęły 1 752 840 MWh (wzrost m/m o 125,17%) i były najwyższe w historii. Ich wynik w samym kwietniu był zbliżony do sumy obrotu w całym pierwszym kwartale i aż o 42% wyższy, niż w dotychczas rekordowym listopadzie 2014 r.

Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDNg osiągnął wartość 97,90 PLN/MWh (wzrost m/m o 1,84 PLN/MWh). Obrót na Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł 422 159 MWh. Średnia cena ważona wolumenem z transakcji na tym parkiecie wyniosła w kwietniu br. 97,67 PLN/MWh (wzrost m/m o 6,26 PLN/MWh).

W dniach 2-3 kwietnia br. odnotowano najwyższe dzienne wolumeny obrotu w historii gazowego rynku spot. 2 kwietnia wolumen RDNiBg wyniósł 250 535 MWh (w tym 225 168 MWh na RDNg), a 3 kwietnia – 221 025 MWh (203 016 MWh). Poprzednio najwyższy wolumen zakontraktowano na RDNiBg 29 grudnia 2014 r. – 196 923 MWh. Rekordowy wolumen dla dostawy gazu zakontraktowanej na rynku spot przypadł z kolei na dostawę 2 kwietnia (180 599 MWh, w tym 155 232 MWh na RDNg).

Rynek Terminowy Towarowy dla gazu ziemnego

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym wraz z aukcjami w kwietniu 2015 r. wyniósł 5 455 978 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obroty gazem na RTT wzrosły 12,5-krotnie. W skali miesięcznej miał miejsce spadek - na poziomie 48,99% (10 695 213 MWh w marcu 2015 r.).

Wolumen obrotu na instrumencie z dostawą pasmową w roku 2016 (GAS_BASE_Y-16) wyniósł w kwietniu 1 080 432 MWh (w porównaniu do 2 046 672 MWh w marcu br.). Wolumen ten stanowi 20% obrotu na RTT dla gazu ziemnego w kwietniu. Średnia cena ważona wolumenem transakcji dla tego instrumentu wyniosła 95,93 PLN/MWh (spadek m/m o 3,08 PLN/MWh). Był to jednocześnie instrument, na którym odnotowano największy obrót w kwietniu br.


Komunikat prasowy (pdf)

 


 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies