Towarowa Giełda Energii uruchomi RRM TGE Drukuj +

Informacja Prasowa

  • Towarowa Giełda Energii zakończyła w maju formalny etap rejestracji w Agencji ds. Współpracy Regulatorów Rynku Energii (ACER) celem uzyskania statusu Registered Reporting Mechanism (RRM).
  • Rejestracja TGE jako RRM umożliwi Giełdzie raportowanie transakcji zawieranych przez uczestników rynku zgodnie z wymogami Rozporządzenia o integralności i przejrzystości hurtowego rynku energii (REMIT).
  • TGE będzie raportować zarówno transakcje zawierane na Giełdzie jak również transakcje OTC.
  • Według rozporządzenia wykonawczego do REMIT obowiązek raportowania danych transakcyjnych dotyczących kontraktów zawieranych poprzez zorganizowane platformy obrotu wchodzi w życie 7 października 2015 r. Obowiązek raportowania transakcji OTC wejdzie w życie 7 kwietnia 2016.


Towarowa Giełda Energii uzyskując status RRM zaoferuje usługę raportowania Członkom Giełdy oraz pozostałym zainteresowanym podmiotom.  Raportowanie będzie realizowane poprzez dedykowany system RRM TGE w formacie ustalonym w aktach wykonawczych i w standardzie zgodnym z ARIS (ACER REMIT Information System), jest centralnym systemem informatycznym ACER, przetwarzającym dane związane z REMIT.TGE zaprojektowała i przygotowała do wdrożenia specjalną aplikację RRM TGE, za pomocą której będzie możliwe wykonywanie obowiązków zgodnie z art. 8 REMIT w imieniu i na rzecz uczestników obrotu na hurtowych rynkach energii elektrycznej i gazu. System RRM TGE umożliwi bezpieczne
i efektywne raportowanie danych transakcyjnych:

  • raportowanie zleceń i transakcji zawieranych z pośrednictwem zorganizowanych platform obrotu (od 07.10.2015);
  • raportowanie transakcji zawieranych OTC (od 07.04.2016);
  • backloading kontraktów zawartych przed wejściem w życie obowiązku raportowania dla danej kategorii kontraktów (07.10.2015 - 07.07.2016);


Rozpoczęcie raportowania transakcji poprzez RRM TGE wiąże się m.in. z zawarciem przez uczestnika rynku umowy z TGE o świadczenie usług raportowania.

TGE posiada wdrożoną w lutym 2014 platformę transparentności tj. Giełdową Platformę Informacyjną GPI, która została uznana przez ACER za jedną z 9 tego typu platform w Europie. GPI jest miejscem publikacji uporządkowanych i transparentnych danych dotyczących systemu elektroenergetycznego w Polsce, jak również miejscem do publikowania informacji wewnętrznych zgodnych z zapisami art.4 Rozporządzenia Komisji Europejskiej REMIT poprzez dedykowany w tym celu system raportowania ważnych informacji transakcyjnych WIT, dotyczących planowanych i nieplanowanych dostępności mocy wytwórczych, a docelowo także dostępności urządzeń odbiorczych, czyli wszelkich informacji mogących mieć wpływ na poziom cen na hurtowym rynku energii oraz na podejmowanie decyzji handlowych przez uczestników rynku energii.

Oferta RRM TGE dostępna jest na stronie: www.tge.pl.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies