Podsumowanie maja 2015 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych Drukuj +

 

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w maju 2015 r. wyniósł 13 885 941 MWh, co oznacza wzrost o 19,62 proc. w stosunku do ubiegłego roku.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 11 918 694 MWh – wzrost o 22,67 proc. w relacji rok do roku. Był to najwyższy obrót w historii majowych notowań RTT.
  • Skumulowany obrót na RTT w 2015 r. był wyższy od zeszłorocznego o 14,21 proc.
  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 1 961 074 MWh – wzrost o 3,94 proc. r/r. Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDN, wyniósł 160,96 PLN/MWh – wzrost w skali m/m o 15,50 PLN.


Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) dla energii elektrycznej

W maju br. na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł  1 967 247 MWh, co oznacza wzrost o 3,96 proc. r/r (1 892 247 w maju 2014 r.).

Na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) wolumen obrotu wyniósł 6 173 MWh, co przekłada się na wzrost
o 10,49 proc. r/r (5 587 MWh w maju 2014 r.).

Na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót energią elektryczną na parkiecie TGE wyniósł w maju 2015 r. 1 961 074 MWh i był wyższy o 3,94 proc. w skali roku (1 886 660 MWh w maju 2014 r.).

W porównaniu do wolumenu z ubiegłego miesiąca obrót był niższy o 6,42 proc. (2 095 587 MWh
w kwietniu 2015 r.).

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 160,96 PLN/MWh (wzrost m/m o 15,50 PLN/MWh). Z kolei miesięczny kurs PEAK, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego dla godzin od 8 do 22, ukształtował się na poziomie 172,30 PLN/MWh (wzrost m/m o 18,61 PLN/MWh).


 
Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w maju 2015 roku wyniósł 11 918 694 MWh, co oznacza wzrost o 22,67 proc. w skali rocznej (9 716 338 MWh w maju 2014 r.). Wolumen na RTT w maju br. był niższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 23,74 proc. (15 629 248 MWh w kwietniu 2015 r.).

 Wolumen obrotu na instrumencie z dostawą pasmową w roku 2016 (BASE_Y-16) wyniósł 7 483 968 MWh, w porównaniu do 9 644 832 MWh w kwietniu br. Wolumen ten stanowił 63 proc. obrotu na RTT dla energii elektrycznej w maju. Średnia cena ważona wolumenem transakcji dla tego instrumentu wyniosła 163,10 PLN/MWh (spadek m/m o 1,57 PLN/MWh). Łączny wolumen obrotu na tym instrumencie na koniec maja br. wyniósł 56 103 408 MWh, w porównaniu do 49 345 080 MWh dla instrumentu BASE_Y-15 w końcu maja 2014 r.

Rynek Praw Majątkowych


Zielone certyfikaty

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w maju 2015 r. wyniósł 2 300 611 MWh, co oznacza wzrost o 31,07 proc. r/r. Wolumen obrotu na sesji dla tego instrumentu wyniósł 323 827 MWh, a pozasesyjny 1 976 783 MWh. Średnioważona cena dla instrumentu PMOZE_A wyniosła 121,05 PLN/MWh w przypadku transakcji sesyjnych oraz 154,05 PLN/MWh z transakcji pozasesyjnych.

W porównaniu do maja roku 2014 średnia cena PMOZE_A spadła o 26,21 proc. (z 202,46 do 149,40 PLN/MWh).Tylko dla transakcji sesyjnych spadek wyniósł 32,84 proc.


Żółte certyfikaty

Łączny obrót żółtymi certyfikatami na instrumencie PMGM-2014 w maju 2015 r. wyniósł 218 716 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (95 858 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (122 858 MWh).

Średnioważona cena dla instrumentu PMGM-2014 z transakcji sesyjnych wyniosła 108,61 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych –106,28 PLN/MWh.

W maju zawarto kolejne transakcje na instrumencie PMGM-2015. Łączny wolumen wyniósł 25 638 MWh przy średniej ważonej cenie 117,02 PLN/MWh.


Czerwone certyfikaty

Łączny obrót czerwonymi certyfikatami na instrumencie PMEC-2014 w maju 2015 r. wyniósł 4 615 348 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (231 135 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (4 384 213 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMEC-2014 z transakcji sesyjnych wyniosła 10,83 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 10,67 PLN/MWh.

W maju zawarto pierwszą transakcję na instrumencie PMEC-2015. Była to transakcja pozasesyjna na wolumen 100 000 MWh.

Fioletowe certyfikaty

Łączny obrót fioletowymi certyfikatami na instrumencie PMMET-2014 w maju 2015 r. wyniósł 44 386 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (9 428 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (34 958 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMMET-2014 z transakcji sesyjnych wyniosła 62,07 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 62,02 PLN/MWh.

W maju zawarto pierwszą transakcję na instrumencie PMMET-2015. Była to transakcja sesyjna na wolumen 15 MWh.

Białe certyfikaty

Łączny obrót białymi certyfikatami (instrument PMEF) w maju 2015 r. wyniósł 40 toe. Transakcje odbywały się w maju wyłącznie na sesjach giełdowych. Średnioważona cena dla instrumentu PMEF z transakcji sesyjnych wyniosła 951,00 PLN/toe.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies