Podsumowanie maja 2015 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki gazu ziemnego Drukuj +

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w maju 2015 r. na rynkach gazu wyniósł 5 615 731 MWh. Oznacza to 4-krotny wzrost w porównaniu do poprzedniego roku oraz spadek o 26,41 proc. w ujęciu miesięcznym.
  • Obroty na RDN gazu ziemnego osiągnęły 613 224 MWh i były 8-krotnie wyższe niż przed rokiem.
  • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 901 238 MWh – spadek o 58,56 proc.
  • w skali m/m oraz 12-krotny wzrost w skali roku.
  • Na rynku terminowym w maju br. odnotowano wolumen obrotu na poziomie 4 714 493 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym, obroty gazem na RTT wzrosły ponad 3-krotnie.
  • Średnia cena ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na rynku spot w maju 2015 r. wyniosła 91,24 PLN/MWh (spadek m/m o 6,62 PLN/MWh).


Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg)

Obrót gazem ziemnym na rynku spot TGE w maju 2015 r. wyniósł 901 238 MWh i oznacza spadek w skali miesięcznej o 58,56 proc. (2 174 999 MWh w kwietniu 2015 r.) oraz 12-krotny wzrost r/r.

Obroty na RDN gazu ziemnego osiągnęły 613 224 MWh (spadek m/m o 65,02 proc.).

Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDNg osiągnął wartość 90,97 PLN/MWh (spadek m/m o 6,94 PLN/MWh). Obrót na Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł 288 014 MWh. Średnia cena ważona wolumenem z transakcji na tym parkiecie wyniosła w maju br. 91,83 PLN/MWh (spadek m/m o 5,84 PLN/MWh).


Rynek Terminowy Towarowy dla gazu ziemnego

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym wraz z aukcjami w maju 2015 r. wyniósł 4 714 493 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obroty gazem na RTT wzrosły ponad 3-krotnie. W skali miesięcznej miał miejsce spadek - na poziomie 13,59 proc. (5 455 978 MWh w kwietniu 2015 r.).

Wolumen obrotu na instrumencie z dostawą pasmową w roku 2016 (GAS_BASE_Y-16) wyniósł w maju 834 480 MWh (w porównaniu do 1 080 432 MWh w kwietniu br.) . Wolumen ten stanowi 18 proc. obrotu na RTT dla gazu ziemnego w maju. Średnia cena ważona wolumenem transakcji dla tego instrumentu wyniosła 95,33 PLN/MWh (spadek m/m o 0,60 PLN/MWh). Najwyższy obrót odnotowano dla kontraktu z dostawą pasmową w trzecim kwartale 2015 r. (GAS_BASE_Q-3-15) – 1 256 352 MWh (27 proc. obrotu na RTT dla gazu ziemnego w maju).

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies