Zmiany w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego Drukuj +


Informujemy, iż w dniu 15 czerwca 2015 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmiany w Szczegółowych zasadach obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego. Zmiany dotyczą:


1.Wprowadzenia nowych instrumentów:

  • BASE_WEEKEND_WW-RR – wykonanie w godzinach od 00:00 do 24:00 w Okresie Dostawy obejmującym dwa kolejne dni sobotę i niedzielę. 1instrument odpowiada od 47 do 49 MWh energii elektrycznej.
  • PEAK_WEEKEND_WW-RR - wykonanie w godzinach od 07:00 do 22:00 w Okresie Dostawy obejmującym dwa kolejne dni sobotę i niedzielę. 1 instrument odpowiada 30 MWh energii elektrycznej.
  • OFFP_WEEKEND_WW-RR - wykonanie w godzinach od 00:00 do 07:00 i od 22:00 do 24:00 w Okresie Dostawy obejmującym dwa kolejne dni sobotę i niedzielę. 1 instrument odpowiada od 17 do 19 MWh energii elektrycznej.

WW oznacza numer tygodnia roku okresu wykonania, zaś RR-rok dostawy

Instrumenty notowane będą w czwartek i piątek z dostawą w najbliższy weekend.

2.Stworzenia nowego indeksu TGe24, który będzie indeksem bazowym dla instrumentu futures dla energii elektrycznej, określanego jako średnia arytmetyczna cen transakcji zawartych podczas
I fixingu na poszczególnych godzinach z całej doby N-1 dla tej samej daty dostawy.

3. Usunięcia możliwości zawierania transakcji pozasesyjnych na RDN.
Analiza danych historycznych pokazała, że Członkowie Giełdy nie korzystali z transakcji pozasesyjnych na RDN. Usunięcie tego typu transakcji z harmonogramu RDN ma na celu jego uporządkowanie i jest z punktu widzenia uczestników rynku zmianą czysto kosmetyczną, która nie wpłynie na handel na RDN.


Powyższe zmiany wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2015 r.

Tekst jednolity Szczegółowych zasad obrotu i rozliczeń dla energii elektrycznej na Rynku Dnia Następnego znajduje się tu http://tge.pl/pl/16/rynek-towarowyKurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies