Zmiana Warunków obrotu dla kontraktów terminowych na energię elektryczną oraz gaz Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmianę Warunków obrotu dla kontraktów terminowych na energię elektryczną oraz gaz, polegającą na uwzględnieniu nowego brzmienia „Szczegółowych zasad rozliczeń rynków prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A.”, określonych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A.
Zmiany wchodzą w życie z dniem 30 czerwca 2015 roku i są dostępne na stronie internetowej w zakładce Regulacje.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies