Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. Obniżenie wysokości opłaty rocznej za uczestnictwo na RDNiBg oraz wysokość opłaty transakcyjnej na RUE w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Drukuj +

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 100 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin”), postanowił obniżyć wysokość opłaty rocznej za uczestnictwo na RDNiBg oraz wysokość opłaty transakcyjnej na RUE w okresie od 1 lipca 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo tutaj.Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies