Czerwiec 2010 Drukuj +

30-06-10 10 lat handlu energią elektryczną na Rynku Dnia Następnego Towarowej Giełdy Energii S.A.

10 lat temu - 30 czerwca 2000 roku odbyła się pierwsza sesja na Rynku Dnia Następnego (RDN). Łączny wolumen zawartych transakcji wyniósł 483 MWh przy średniej cenie dla całej doby na poziomie 88 zł/MWh. Na pierwszej sesji RDN wartość obrotów wyniosła 42 504 zł. W pierwszej sesji RDN uczestniczyło 8 z 20 zarejestrowanych członków giełdy - 5 wytwórców i 3 dystrybutorów energii elektrycznej.

więcej

22-06-10 Rynek biomasy na TGE S.A. - Kolejny krok do uregulowania rynku biomasy w Polsce

Towarowa Giełda Energii planuje uruchomić pod koniec roku 2010 rynek biomasy. Strategia rozwoju TGE na lata 2010-2020 obejmuje nie tylko dążenie do wzrostu płynności rynków energii elektrycznej, ale duży nacisk kładzie na stworzenie miejsca obrotu paliwami do produkcji tej energii, takimi jak biomasa, gaz, węgiel.

więcej

18-06-10 Kabel stałoprądowy 600 MW, łączący Polskę i Szwecję (SwePol Link) zostanie otwarty dla wszystkich uczestników rynku energii już w listopadzie br.

Giełdy energii Nord Pool Spot (NPS) i Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) wspólnie poinformowały grupę Interesariuszy kabla SwePol Link, że zmiany techniczne do ich systemów, niezbędne dla wdrożenia „implicite action” powinny zostać zrealizowane do 15 listopada br.

więcej

16-06-10 Obniżenie opłaty transakcyjnej za usługę giełdową na Rynku Praw Majątkowych

W związku z powierzeniem IRGiT S.A. rozliczeń transakcji zawartych na giełdzie, Zarząd TGE postanawia obniżyć wysokość opłaty transakcyjnej z tytułu usługi giełdowej dla Praw Majątkowych do Świadectw Pochodzenia dla energii wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji w innych źródłach

więcej

14-06-10 Towarowa Giełda Energii S.A. wprowadza do obrotu nowy instrument PMMET

Z dniem 21 czerwca 2010 roku Towarowa Giełda Energii S.A. wprowadza do obrotu nowy instrument PMMET

więcej

14-06-10 Zmiana Regulaminu TGE S.A

Zmiany w Regulaminie Towarowej Giełdy Energii SA związane są z wejściem w życie ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz przekazanie rozliczeń transakcji giełdowych Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT).

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies