Czerwiec 2012 Drukuj +

11-06-12 Obroty na Towarowej Giełdzie Energii S.A. - maj 2012 r.

  • Łączny obrót energią elektryczną: 8,893 TWh (wzrost m/m o 60,03%)
  • Łączny obrót wszystkimi typami praw majątkowych na Rynku Praw Majątkowych: 5,230 TWh (wzrost r/r o 96,07%)
  • Udział wszystkich rynków TGE dedykowanych energii elektrycznej w łącznym godzinowym zapotrzebowaniu Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE) - średnio 81,68%
więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies