Czerwiec 2014 Drukuj +

30-06-14 Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

W dniu 17 czerwca 2014 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził „Szczegółowe zasady nadzoru Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.”. Regulacja wchodzi w życie z dniem 7 lipca 2014 r.

więcej

30-06-14 Zmiany w Szczegółowych zasadach kontroli działalności Członków Giełdy prowadzonej przez TGE S.A.

W dniu 17 czerwca 2014 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. zatwierdził zmiany w „Szczegółowych zasadach kontroli działalności Członków Giełdy prowadzonej przez TGE S.A.”. Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem 7 lipca 2014r.

więcej

27-06-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji kupna nr 53/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 04.07.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja kupna nr 53/RTT-A/2014, której przedmiotem będzie energia elektryczna

więcej

25-06-14 Podsumowanie maja 2014 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej oraz Rynek Praw Majątkowych

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w maju 2014 r. wyniósł 11 608 585 MWh, co oznacza wzrost o 0,14 proc. w stosunku do ubiegłego roku.
  • Na Rynku Dnia Następnego obroty osiągnęły wartość 1 886 660 MWh - wzrost o 22,65 proc. r/r.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 9 716 338 MWh - spadek o 3,32 proc. w skali rok do roku.
więcej

20-06-14 Podsumowanie maja 2014 r. na rynkach gazu Towarowej Giełdy Energii - rekordowe obroty na rynku terminowym oraz dalszy spadek cen paliwa

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w maju 2014 r. na rynku gazu wraz z aukcjami wyniósł rekordowe 1 347 847 MWh - wzrost o 1605,34 proc r/r. oraz o 134,63 proc. m/m. W porównaniu do poprzedniego rekordowego wolumenu z grudnia ubiegłego roku, obroty gazem na RTT wzrosły o 44,22 proc.
  • Na rynku spot obroty paliwem osiągnęły wartość 72 984 MWh - spadek o 46,57 proc. m/m, wzrost o 110,60 proc. r/r. Odnotowano dalszy spadek cen - na RDNg miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji wyniósł 82,31 PLN/MWh - spadek m/m o 9,59 PLN/MWh.
więcej

18-06-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 52/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 27.06.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 52/RTT-A/2014,

więcej

18-06-14 W sprawie okresowego obniżenia opłaty rocznej za uczestnictwo na RDNiBg

Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. działając na podstawie § 100 ust. 2 Regulaminu obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A. („Regulamin”),

więcej

13-06-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 50/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 25.06.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży

więcej

13-06-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 51/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 26.06.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży

więcej

06-06-14 Zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A.

W dniu 30 maja 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego zatwierdziła zmiany w Regulaminie obrotu Rynku Towarów Giełdowych Towarowej Giełdy Energii S.A., dotyczące:

  • zasad nadzoru rynku,
  • zasad zawierania transakcji w systemie aukcji przez domy maklerskie i towarowe domy maklerskie

Regulamin wchodzi w życie z dniem 23 czerwca br.

więcej

04-06-14 Komunikat ws. otwarcia aukcji sprzedaży nr 49/RTT-A/2014

Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, że w dniu 13.06.2014 r. zostanie przeprowadzona aukcja sprzedaży nr 49/RTT-A/2014

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies