Czerwiec 2016 Drukuj +

30-06-16 Zmiana Regulaminu RŚP

Uprzejmie informujemy, że w Zarząd TGE podjął decyzję o zatwierdzeniu zmian w Regulaminie RŚP.
Modyfikacja Regulaminu związana jest z wejściem w życie 1 lipca 2016 r. rozdziału 4. Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz.U. z 2015 r. poz.478 z późn. zm.).

więcej

20-06-16 Nowe możliwości RRM TGE – raportowanie transakcji przesyłu gazu oraz danych dotyczących LNG

•    ACER (Agencja ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki) przyznała TGE dodatkowe uprawnienia w zakresie raportowania transakcji w obrocie hurtowym dotyczących przesyłu gazu ziemnego oraz danych podstawowych REMIT LNG.
•    Ponad 7 milionów zaraportowanych operacji giełdowych, 26 tysięcy raportów, niemal 300 podmiotów - uczestników oraz przeszło 950 użytkowników to bilans RRM TGE, która jako jedna z pierwszych w Europie uzyskała uprawnienia ACER do raportowania zgodnie w wymogami REMIT.

więcej

20-06-16 Statuetki TGE „Platynowe Megawaty 2015” wręczone podczas Forum Obrotu 2016

20 czerwca br. podczas IX edycji Forum Obrotu w Janowie Podlaskim, Towarowa Giełda Energii uhonorowała statuetkami najaktywniejsze spółki i maklerów działających na rynkach prowadzonych przez TGE.
Laureaci Platynowych Megawatów w kategorii Rynek energii elektrycznej:

•  TAURON Polska Energia S.A.- za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród przedsiębiorstw energetycznych w roku 2015
•   PGE Dom Maklerski S.A. - za największą aktywność na rynkach energii elektrycznej wśród domów maklerskich w roku 2015

więcej

09-06-16 Powołanie „Komitetu NEMO“ do kierowania wspólnymi obowiązkami NEMO wynikającymi z CACM Przedłożenie planu MCO krajowym organom regulacji

9 czerwca 2016 r. | Europejskie giełdy energii prowadzące rynki spot, które zostały wyznaczone jako NEMO (Nominowani Operatorzy Rynku Energii) powołali „Komitet NEMO“, którego zadaniem będzie realizacja wspólnego obowiązku w zakresie dalszego rozwoju i prowadzenia jednolitego europejskiego rynku dnia następnego i bieżącego, zgodnie z wymogami Rozporządzenia CACM (Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi).

więcej

03-06-16 Maj 2016 r. na TGE – wzrosty na rynkach spot energii elektrycznej i gazu ziemnego

Energia elektryczna


Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w maju 2016 r. wyniósł 10 069 366 MWh.
 
Na Rynku Terminowym Towarowym w maju br. wolumen obrotu wyniósł 7 728 109 MWh,
w porównaniu do 11 918 694 MWh w analogicznym okresie roku 2015.

W maju 2016 r. wolumen na rynku spot wyniósł 2 341 257 MWh, przewyższając wolumen zeszłoroczny z tego samego okresu o 19,01 proc.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies