Czerwiec 2017 Drukuj +

30-06-17 Powołanie Pawła Ostrowskiego na Prezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A. nowej kadencji

29 czerwca 2017 r.  Zwyczajne Walne Zgromadzenie Towarowej Giełdy Energii S.A. powołało Pawła Ostrowskiego na stanowisko Prezesa Zarządu nowej, wspólnej kadencji, rozpoczynającej się z dniem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

więcej

29-06-17 Przerwa techniczna RGP

Informujemy, że dzisiaj (29.06.2017) w godz. 16:00 – 18:00 nastąpi przerwa techniczna w dostępie do systemu Rejestr Gwarancji Pochodzenia. Za utrudnienia przepraszamy.

więcej

23-06-17 Zmiany w składzie Zarządu TGE

W czwartek, 22 czerwca 2017 r. Rada Nadzorcza Towarowej Giełdy Energii S.A. oddelegowała Panią Dagmarę Gorzelana, Członka Rady Nadzorczej TGE, do czasowego wykonywania czynności Wiceprezesa Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A., na okres nie dłuższy niż 3 miesiące.

więcej

21-06-17 III edycja Konkursu dla mediów – Platynowe Megawaty rozstrzygnięta

•    20 czerwca br. Towarowa Giełda Energii ogłosiła wyniki III edycji Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”.
•    Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Partnerami konkursu zostały instytucje posiadające realny wpływ na kształt polskiego sektora energetycznego: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - Partner Strategiczny, PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., GAZ-SYSTEM S.A. oraz Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A.

więcej

13-06-17 Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej ws. VAT z dnia 09.06.2017

Uprzejmie informujemy, iż 13 czerwca 2017 r. Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) uzyskała kolejną interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 9 czerwca 2017 r.  – będącą odpowiedzią na wspólny wniosek TGE i grupy firm, uczestników rynku, potwierdzającą stanowisko TGE w kwestii prawidłowości opodatkowania VAT usług świadczonych przez TGE podstawową stawką VAT, w zakresie opłat giełdowych dotyczących transakcji zawieranych na Rynku Praw Majątkowych, Rynku Terminowym Towarowym TGE oraz opłaty z tytułu prowadzenia przez TGE Rejestru Świadectw Pochodzenia.

więcej

09-06-17 Interpretacja Krajowej Informacji Skarbowej ws. VAT

Uprzejmie informujemy, iż 5 czerwca 2017 r. Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) uzyskała interpretację indywidualną Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z dnia 31 maja 2017 r. potwierdzającą stanowisko TGE w kwestii prawidłowości opodatkowania VAT usług świadczonych przez TGE podstawową stawką VAT, w zakresie opłat giełdowych dotyczących transakcji zawieranych na Rynku Praw Majątkowych, Rynku Terminowym Towarowym TGE oraz opłaty z tytułu prowadzenia przez TGE Rejestru Świadectw Pochodzenia.

więcej

07-06-17 Towarowa Giełda Energii wręczyła Platynowe Megawaty za 2016 rok

  • 5 czerwca br. podczas dorocznej konferencji Forum Obrotu Towarowa Giełda Energii uhonorowała statuetkami najaktywniejsze spółki oraz maklerów działających na rynkach prowadzonych przez Giełdę. Wyróżnienia zostały przyznane za 2016 rok.
  • Jubileuszowa, dziesiąta edycja Forum Obrotu, odbyła się w dniach 
  • 5-7 czerwca 2017 roku w Iławie, gromadząc rekordową liczbę uczestników.
  • Tematyka konferencji koncentrowała się na dostosowaniu rynków TGE do Dyrektywy MiFID 2 oraz uruchmieniu nowego systemu X-Stream Trading.
więcej

05-06-17 TGE uruchomiła nowy system transakcyjny firmy Nasdaq

Nowy Jork i Warszawa, 5 czerwca 2017 r. – Towarowa Giełda Energii S.A. i Nasdaq ogłosiły, że TGE uruchomiła nowy system transakcyjny X-Stream Trading oferowany przez Nasdaq, z którym TGE  współpracuje od 2008 roku.
Nowe rozwiązania technologiczne umożliwiają obsługę prowadzonych przez TGE rynków na najwyższym poziomie, a także elastyczne rozszerzanie przyszłej działalności o inne instrumenty towarowe i pochodne.

więcej

05-06-17 Podsumowanie obrotów na rynkach TGE w maju 2017r.

•    Wolumeny obrotu energią elektryczną i gazem ziemnym na TGE były w maju niższe względem roku ubiegłego – o 12,9 proc. dla energii przy wolumenie 8 769 617 MWh oraz o 22,4 proc. dla gazu - 6 913 886 MWh.
•    Miesięczny wolumen obrotu prawami majątkowymi dla energii elektrycznej wyniósł w maju 8 130 238 MWh (wzrost r/r o 31,8 proc.).
•    Wolumen obrotu prawami majątkowymi dla efektywności energetycznej tzw. białymi certyfikatami wyniósł 39 252 toe, co oznacza ponad trzydziestojednokrotny wzrost r/r.

więcej

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies