Pierwsze półrocze 2015 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki gazu ziemnego Drukuj +

  • Skumulowany obrót gazem ziemnym na koniec pierwszego półrocza 2015 r. wyniósł 55 795 997 MWh i był prawie 11-krotnie wyższy, niż przed rokiem. 
  • W pierwszym półroczu 2015 r. łączny wolumen obrotu na rynku spot osiągnął wartość 6 590 795 MWh i był prawie 17-krotnie wyższy, niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym.
  • Skumulowany obrót na RDNg w pierwszym półroczu 2015 r. był ponad 12-krotnie wyższy, niż przed rokiem. 
  • Łączny wolumen obrotu na RTT dla instrumentów dotyczących gazu w pierwszej połowie 2015 r. wyniósł 49 205 202 MWh i był ponad 10-krotnie większy niż w pierwszej połowie 2014 r.

Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg)


Łączna wartość obrotu na rynku spot (RDNg i RDBg) w pierwszym półroczu 2015 wynosiła 6 590 795 MWh. Oznacza to prawie 17-krotny wzrost w porównaniu z analogicznym półroczem roku 2014. Najniższa średnioważona cena została odnotowana w maju - 91,24 PLN/MWh, natomiast najwyższa w lutym - 102,04 PLN/MWh. Na obrót na rynku spot gazu składają się obroty na rynkach dnia bieżącego (RDBg) i następnego (RDNg). Na pierwszym z nich obrót gazem w pierwszej połowie roku wyniósł 1 831 863 MWh, natomiast na RDNg łączny obrót za pierwsze sześć miesięcy roku 2015 wyniósł 4 758 932 MWh. Dla RDNg był to wolumen ponad 12 razy wyższy niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku. W II kwartale bieżącego roku, łączny wolumen obrotu gazem na rynkach spot wyniósł 3 772 849 MWh. Jest to ponad 12-krotny wzrost w porównaniu z II kwartałem zeszłego roku. Kwartalny wolumen transakcji na RDBg wyniósł 893 593 MWh, a na RDNg 2 879 256 MWh.

Obrót gazem ziemnym na rynku spot TGE w czerwcu 2015 r. wyniósł 696 612 MWh i oznacza spadek w skali miesięcznej o 22,70% (901 238 MWh w maju 2015 r.) oraz ponad 7-krotny wzrost r/r. Obroty na RDNg gazu ziemnego osiągnęły 513 192 MWh (spadek m/m o 16,31%).

Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDNg osiągnął wartość 92,01 PLN/MWh (wzrost m/m o 1,04 PLN/MWh). Obrót na Rynku Dnia Bieżącego gazu wyniósł 183 420 MWh. Średnia cena ważona wolumenem z transakcji na tym parkiecie wyniosła w czerwcu br. 91,93 PLN/MWh (wzrost m/m o 0,10 PLN/MWh).


Rynek Terminowy Towarowy dla gazu ziemnego

W pierwszej połowie 2015 roku wolumen obrotu gazem na rynku terminowym wyniósł 49 205 202 MWh. Jest to ponad 10-krotny wzrost w porównaniu do roku ubiegłego. Natomiast w II kwartale bieżącego roku, wolumen obrotu ukształtował się na poziomie 16 573 144 MWh. W porównaniu z analogicznym okresem minionego roku jest to ponad 4-krotny wzrost.

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w czerwcu 2015 r. wyniósł 6 402 673 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obroty gazem na RTT wzrosły prawie 3-krotnie. W skali miesięcznej miał miejsce wzrost na poziomie 35,81% (4 714 493 MWh w maju 2015 r.).

Wolumen obrotu na instrumencie z dostawą pasmową w roku 2016 (GAS_BASE_Y-16) wyniósł w czerwcu 1 177 056 (w porównaniu do 834 480 MWh w maju br.). Wolumen ten stanowi 18% obrotu na RTT dla gazu ziemnego w czerwcu. Średnia cena ważona wolumenem transakcji dla tego instrumentu wyniosła 96,31 PLN/MWh (wzrost m/m o 0,98 PLN/MWh). Najwyższy obrót odnotowano dla kontraktu z dostawą pasmową w sezonie zimowym 2015 r. (GAS_BASE_S-W-15) – 1 712 880 MWh (27 proc. obrotu na RTT dla gazu ziemnego w czerwcu) przy średnioważonej cenie 97,77 PLN/MWh (spadek m/m o 0,15 PLN/MWh).


Uczestnicy rynku gazu
Na Towarowej Giełdzie Energii z końcem czerwca br. bezpośrednimi członkami rynku gazu było 20 podmiotów, natomiast łącznie aktywnych uczestników – handlujących bezpośrednio i pośrednio przez domy maklerskie, tzw. kodów ZUP, było 56.


Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies