Maciej Piotrowski dołączył do Zarządu TGE Drukuj +

Maciej Piotrowski został Wiceprezesem Zarządu Towarowej Giełdy Energii. Zgody na dokonanie zmiany w składzie Zarządu TGE, udzieliła Komisja Nadzoru Finansowego w dniu 4 sierpnia 2015 r.

Maciej Piotrowski jest absolwentem Politechniki Wrocławskiej oraz Programu MBA  University of Illinois at Urbana – Champaign, USA - Uniwersytet Warszawski. Uczestnik studiów podyplomowych w zakresie Finansów a także w zakresie Handlu Zagranicznego na Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu oraz studiów doktoranckich na Politechnice Wrocławskiej.

Zdobywał wiedzę i doświadczenie pracując m.in.: jako Wiceprezes Zarządu Banku Gospodarstwa Krajowego, Zastępca Prezesa ds. Finansów i Administracji i p.o. Prezesa Polskiej Agencji Żeglugi Powietrznej, Prezes Zarządu Towarzystwa Emerytalnego TP S.A. oraz Prezes Zarządu TP Invest Sp. z o.o. (w ramach Grupy TP S.A.), Dyrektor Zarządzający ds. Finansowania Projektów Inwestycyjnych oraz Vice President Global Corporate & Investment Banking w Bank of America (Polska) S.A., Dyrektor Bankowości Inwestycyjnej w Banku Amerykańskim w Polsce S.A., oraz Dyrektor Zarządzający ds. Bankowości Inwestycyjnej (wcześniej Wicedyrektor Biura Maklerskiego) w Banku Gdańskim S.A.

Obecnie jest Członkiem Rady Nadzorczej PZU S.A. Poprzednio pełnił funkcję m.in.: Przewodniczącego Rady Nadzorczej BGK, Członka Rady Nadzorczej Enea Wytwarzanie S.A. i Metra Warszawskiego Sp. z o.o. Maciej Piotrowski jest licencjonowanym Maklerem Papierów Wartościowych.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies