Podsumowanie lipca 2015 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki energii elektrycznej i praw majątkowych Drukuj +

Informacja prasowa

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych na rynku spot i rynku terminowym dla energii elektrycznej w lipcu 2015 r. wyniósł 13 215 974 MWh, co oznacza wzrost o 6,95 proc. w stosunku do czerwca 2015 r.
  • Na rynku terminowym wolumen obrotu wyniósł 11 202 220 MWh – wzrost o 5,42 proc. w porównaniu z czerwcem 2015 r.  
  • Na rynku spot obroty osiągnęły wartość 2 013 754 MWh, co oznacza wzrost o 16,34 proc. m/m (1 730 846 MWh w czerwcu br.)


Rynek Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) dla energii elektrycznej


W lipcu br. na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego (RDNiB) wolumen obrotu wyniósł  2 013 754 MWh, co oznacza wzrost o 2,18 proc. r/r (1 970 873 w lipcu 2014 r.) i o 16,34 proc. m/m (1 730 846 MWh w czerwcu br.)

Na Rynku Dnia Bieżącego (RDB) wolumen obrotu wyniósł 9 564 MWh, co przekłada się na wzrost
o 20,75 proc. r/r (7 921 MWh w lipcu 2014 r.) oraz 126,00 proc. m/m (4 232 MWh w czerwcu 2015 r.).

Na Rynku Dnia Następnego (RDN) obrót energią elektryczną na parkiecie TGE wyniósł w lipcu 2015 r. 2 004 190 MWh i był wyższy o 2,10 proc. w skali roku (1 962 952 MWh w lipcu 2014 r.).
W porównaniu do wolumenu z ubiegłego miesiąca obrót był wyższy o 16,08 proc. (1 726 614 MWh w czerwcu 2015 r.).

Miesięczny kurs BASE, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na Rynku Dnia Następnego, wyniósł 162,03 PLN/MWh (spadek m/m o 0,19 PLN/MWh). Z kolei miesięczny kurs PEAK dla godzin od 8 do 22, ukształtował się na poziomie 175,45 PLN/MWh (wzrost m/m o 2,13 PLN/MWh).

Rynek Terminowy Towarowy (RTT) dla energii elektrycznej

Obrót energią elektryczną na Rynku Terminowym Towarowym w lipcu 2015 roku wyniósł 11 202 220 MWh, co oznacza spadek o 31,20 proc. w skali rocznej (16 282 014 MWh w lipcu 2014 r.). Wolumen na RTT w lipcu br. był wyższy w porównaniu do poprzedniego miesiąca o 5,42 proc. (10 626 332 MWh w czerwcu 2015 r.).

Wolumen obrotu na instrumencie z dostawą pasmową w roku 2016 (BASE_Y-16) wyniósł 5 788 656 MWh, w porównaniu do 6 122 448 MWh w czerwcu br. Wolumen ten stanowił 52 proc. obrotu na RTT dla energii elektrycznej w lipcu. Średnia cena ważona wolumenem transakcji dla tego instrumentu wyniosła 159,14 PLN/MWh (spadek m/m o 3,17 PLN/MWh).

Rynek Praw Majątkowych

Zielone certyfikaty

Łączny obrót na instrumencie PMOZE_A w lipcu 2015 r. wyniósł 1 653 317 MWh, co oznacza spadek o 12,14 proc. r/r. Wolumen obrotu na sesji dla tego instrumentu wyniósł 488 000 MWh,
a pozasesyjny 1 165 317 MWh. Średnioważona cena dla instrumentu PMOZE_A wyniosła 105,17 PLN/MWh w przypadku transakcji sesyjnych oraz 175,91 PLN/MWh z transakcji pozasesyjnych.
W porównaniu do lipca roku 2014 średnia cena PMOZE_A spadła o 21,88 proc. (z 198,46 do 155,03 PLN/MWh).Tylko dla transakcji sesyjnych spadek wyniósł 41,23 proc.

Żółte certyfikaty

Łączny obrót żółtymi certyfikatami w lipcu 2015 r. wyniósł 789 221 MWh. Całość wolumenu, w wyniku zakończenia obrotu instrumentami kogeneracyjnymi za rok 2014, odnotowano już na instrumencie PMGM-2015. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (67 282 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (721 939 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMGM-2015 z transakcji sesyjnych wyniosła 116,68 PLN/MWh, natomiast z transakcji pozasesyjnych – 113,70 PLN/MWh.

Czerwone certyfikaty

Łączny obrót na instrumencie PMEC-2015 wyniósł 1 448 984 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (406 414 MWh) oraz transakcje pozasesyjne (1 042 571 MWh). Średnioważona cena dla instrumentu PMEC-2015 transakcji sesyjnych wyniosła 10,59 PLN/MWh, natomiast pozasesyjnych – 10,30 PLN/MWh.

Fioletowe certyfikaty

Łączny obrót na instrumencie PMMET-2015 w lipcu 2015 r. wyniósł 79 246 MWh. Na wolumen złożyły się transakcje na sesjach giełdowych (29 676 MWh) oraz pozasesyjne (49 571 MWh). Średnioważona cena transakcji sesyjnych wyniosła 61,18 PLN/MWh, natomiast pozasesyjnych – 61,41 PLN/MWh.

Białe certyfikaty

Łączny obrót białymi certyfikatami (instrument PMEF) w lipcu 2015 r. wyniósł 1602 toe. Transakcje zawarto w lipcu wyłącznie na sesjach giełdowych. Średnioważona cena dla instrumentu PMEF z transakcji sesyjnych wyniosła 954,64 PLN/toe.

Członkowie Rejestru Świadectw Pochodzenia

W Rejestrze Świadectw Pochodzenia na koniec lipca br. było 2325 podmiotów. W samym lipcu 2015 r. przybyło ich 27.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies