Platforma do raportowania transakcji RRM Towarowej Giełdy Energii już na liście ACER Drukuj +

Informacja prasowa

Towarowa Giełda Energii znajduje się na opublikowanej przez ACER liście platform do raportowania danych transakcyjnych zgodnie z wymogami REMIT. Unikalny kod identyfikacyjny dla TGE RRM to B00001020.PL. Według Rozporządzenia wykonawczego do REMIT obowiązek raportowania danych transakcyjnych dotyczących kontraktów zawieranych poprzez zorganizowane platformy obrotu wchodzi w życie 7 października 2015 r.

„Jesteśmy już w pełni gotowi, aby zaoferować skuteczne narzędzie zapewniające w pełni realizację wymogów dotyczących raportowania, które nakłada na uczestników rynku rozporządzenie REMIT. Rozwiązanie, które udostępnimy, umożliwi zainteresowanym podmiotom sprawne raportowanie transakcji, pozwoli im także zaoszczędzić zarówno czas, jak i koszty związane z różnego rodzaju procedurami administracyjnymi, które w ich imieniu zrealizuje Giełda” – powiedział Ireneusz Łazor Prezes Zarządu Towarowej Giełdy Energii S.A.

Warunkiem raportowania przez TGE w imieniu uczestników rynku jest zawarcie umowy z TGE o świadczenie usługi raportowania oraz wskazanie RRM TGE jako podmiotu raportowania w systemie CEREMP (Centralised European Registry for Energy Market Participants). Rejestrację uczestników polskiego rynku w systemie CEREMP prowadzi Urząd Regulacji Energetyki, jako właściwy organ, w celu identyfikacji tych podmiotów. Proces rejestracji jest konieczny i zapewnia uczestnikom rynku przyznanie kodu ACER.

Towarowa Giełda Energii uzyskując status RRM zaoferuje usługę raportowania Członkom Giełdy oraz pozostałym zainteresowanym podmiotom. Raportowanie będzie realizowane poprzez dedykowany system RRM TGE w formacie ustalonym w aktach wykonawczych i w standardzie zgodnym z ARIS (ACER REMIT Information System), który jest centralnym systemem informatycznym ACER, przetwarzającym dane związane z REMIT.TGE zaprojektowała i wdrożyła aplikację RRM TGE, za pomocą której będzie możliwe wykonywanie obowiązków zgodnie z Art. 8 Rozporządzenia REMIT w imieniu i na rzecz uczestników obrotu na hurtowych rynkach energii elektrycznej i gazu. System RRM TGE umożliwi bezpieczne i efektywne raportowanie danych transakcyjnych:

  • raportowanie zleceń i transakcji zawieranych z pośrednictwem zorganizowanych platform obrotu (od 07.10.2015);
  • raportowanie transakcji zawieranych OTC (od 07.04.2016); 
  • backloading kontraktów zawartych przed wejściem w życie obowiązku raportowania dla danej kategorii kontraktów (07.10.2015 - 07.07.2016).

TGE posiada wdrożoną w lutym 2014 platformę transparentności tj. Giełdową Platformę Informacyjną GPI, która została uznana przez ACER za jedną z 9 tego typu platform w Europie. GPI jest miejscem publikacji uporządkowanych i transparentnych danych dotyczących systemu elektroenergetycznego w Polsce, jak również miejscem do publikowania informacji wewnętrznych zgodnych z zapisami art.4 Rozporządzenia Komisji Europejskiej REMIT poprzez dedykowany w tym celu system raportowania ważnych informacji transakcyjnych WIT, dotyczących planowanych i nieplanowanych dostępności mocy wytwórczych, a docelowo także dostępności urządzeń odbiorczych, czyli wszelkich informacji mogących mieć wpływ na poziom cen na hurtowym rynku energii oraz na podejmowanie decyzji handlowych przez uczestników rynku energii.

Oferta RRM TGE dostępna jest na stronie:
http://www.tge.pl/fm/upload/RRM/Oferta_RRM_TGE_2905.pdf a pozostałe informacje (min. regulacje i wnioski) w zakładce: http://www.tge.pl/pl/503/rrm.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies