Towarowa Giełda Energii zmienia logo Drukuj +

Informacja prasowa

Towarowa Giełda Energii (TGE) od 1 września br. wprowadza nową tożsamość wizualną. Dotychczasowe barwy TGE zostaną zastąpione czernią i zielenią – kolorami odnoszącymi się do konwencjonalnych oraz odnawialnych źródeł energii, łączącymi tradycję i nowoczesność. Zmiana logotypu wpisana jest w strategię integracji spółek z Grupy Kapitałowej GPW.  Nowe kolory, w zestawieniu z rozpoznawalnym na rynku znakiem warszawskiej giełdy, symbolizować mają łączenie interesów uczestników rynków TGE oraz GPW.

W tym roku TGE obchodzi 15-lecie swojej działalności. Zmiana logo w tym momencie to symboliczne rozpoczęcie nowego etapu rozwoju.

- W ciągu 15 lat istnienia sukcesywnie umacnialiśmy markę i pozycję TGE, zarówno na rynku polskim, jak również europejskim. Teraz, poprzez nowy znak, chcemy w spójny sposób komunikować kim jesteśmy i co proponujemy naszym Klientom oraz Partnerom biznesowym. Również w komunikacji na arenie międzynarodowej będziemy się posługiwać nazwą TGE, co pozwoli nam budować wizerunek giełdy towarowo-finansowej na wielu rynkach. Jesteśmy głęboko przekonani, że nowa identyfikacja wizualna i kryjące się za nią przesłanie będą wspierać nasze działania - mówi Ireneusz Łazor.

Ostatnie lata, były dla TGE okresem dynamicznego rozwoju i wzrostu wolumenów obrotu towarami. Rok 2013 był pierwszym w historii, w którym obrót przewyższył o 10 procent krajową produkcję energii elektrycznej, natomiast w 2014 r. był on już o 19 procent wyższy od produkcji. Jednocześnie obserwujemy szybki rozwój rynku terminowego gazu, gdzie w ciągu zaledwie kilku miesięcy udało się osiągnąć miesięczne obroty porównywalne do tych, które TGE notuje na rynku terminowym energii elektrycznej. Z kolei w porównaniu z największymi giełdami regionu, Giełda wykazuje się zarówno wysokimi wzrostami na rynkach dnia bieżącego, jak i terminowych. Wyniki świadczą o tym, że obecnie TGE jest najpłynniejszą giełdą w regionie Europy Środkowo - Wschodniej. Wchodząc w skład Grupy Kapitałowej GPW, TGE dodatkowo wykorzystuje przewagi konkurencyjne wynikające z łączenia kompetencji spółek tworzących Grupę.


- Przed nami kolejne wyzwania, takie jak uruchomienie Rynku Instrumentów Finansowych (RIF), który zapewni nowe możliwości handlu, czy włączenie polskiego rynku energii w struktury europejskie oraz pełnienie roli NEMO (Nominated Electricity Market Operator – Nominowany Operator Rynku Energii) w Europie. Istotnym przedsięwzięciem dla TGE bedzie współtworzenie regionalnego hubu gazowego. Ta inicjatywa, poprzez rozszerzenie możliwości handlu paliwem pochodzącym z różnych źródeł, ma szansę przyczynić się do wzmocnienia pozycji gospodarczej Polski w regionie, a także podniesienia poziomu bezpieczeństwa energetycznego. Cieszymy się, że dotychczasowe sukcesy i szerokie plany TGE są wynikiem udanej współpracy i wymiany doświadczeń z naszymi Członkami, Partnerami biznesowymi oraz instytucjami tworzącymi rynki energii elektrycznej i gazu – dodaje Ireneusz Łazor.

TGE jest główną platformą giełdowego hurtowego obrotu energią elektryczną oraz buduje taką pozycję na rynku gazu. Jako instytucja zaufania publicznego, TGE zapewnia bezpieczeństwo obrotu oraz przejrzyste procedury zawierania transakcji, co przyczynia się do rynkowego kształtowania się cen towarów giełdowych. W lutym 2012 roku TGE weszła w skład Grupy Kapitałowej GPW.

Informacja prasowa (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies