Pierwsi członkowie Rynku Instrumentów Finansowych (RIF) TGE Drukuj +

 

Informacja prasowa

Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) wkrótce uruchomi Rynek Instrumentów Finansowych. Pierwszymi członkami nowego rynku będą dwa domy maklerskie: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Dom Maklerski Noble Securities S.A.

- Uruchomienie na TGE rynku finansowego jest naturalnym etapem rozwoju spółki i rozszerzeniem jej oferty produktowej. Rynek energii, który stanie się rynkiem bazowym dla kontraktów futures, osiągnął wysoką płynność. Wzrost obrotów na parkietach TGE w ostatnich latach pozycjonuje ją jako jedną z najszybciej rosnących giełd w Europie i najdynamiczniej rozwijającą się giełdę w regionie CEE. Jesteśmy przekonani, że to najlepszy moment na to, by zaoferować uczestnikom rynku także instrumenty finansowe – mówi Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Korzyści dla uczestników
Jednym z motywów uruchomienia RIF przez TGE jest spełnienie oczekiwań Członków giełdy oraz instytucji finansowych. Oferta RIF jest skrojona na miarę ich potrzeb, które zostały zidentyfikowane w trakcie szeregu konsultacji TGE z rynkiem, w tym ankiety dotyczącej budowy i zasad funkcjonowania nowo tworzonego rynku. Kontrakty futures mają być dla nich produktem elastycznym w zarządzaniu, pełniącym rolę  narzędzia do zabezpieczania cen energii.

Pochodne instrumenty finansowe dostępne na TGE umożliwią przede wszystkim:

  • organizację polityki energetycznej w jednym miejscu
  • lepsze zarządzanie portfelem zakupowo-sprzedażowym
  • zabezpieczanie przed ryzykiem zmian cen energii – inwestorzy uzyskają długoterminową możliwość zabezpieczenia przed ryzykiem zmiany cen energii bez konieczności zajmowania pozycji na rynku fizycznym.

Jak zacząć?
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania członkostwa w Rynku Instrumentów Finansowych TGE są krajowe i zagraniczne firmy inwestycyjne oraz inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu i na własny rachunek, jeżeli spełniają warunki zawierania transakcji na rynku regulowanym.

Pierwszymi spółkami, które pozytywnie przeszły proces aplikacji o uczestnictwo w RIF są spółki Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. oraz Dom Maklerski Noble Securities S.A.

- Jesteśmy wieloletnim liderem rynku kontraktów terminowych na GPW i jednocześnie aktywnym uczestnikiem rynku energii, nagrodzonym za największą liczbę pozyskanych klientów na rynku energii elektrycznej w roku 2014.  Dlatego naturalną koleją rzeczy  jest dla nas zaangażowanie na rynku instrumentów finansowych wprowadzanych przez TGE.  Uważamy, że kontrakty futures na energię elektryczną będą dobrym uzupełnieniem obecnie oferowanych produktów, dzięki którym nasi Klienci będą mogli efektywniej działać na rynku energii.  – mówi Radosław Olszewski, Prezes Zarządu Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska S.A.

Podobnych korzyści z uczestnictwa w RIF spodziewa się Dom Maklerski Noble Securities S.A.

Działalność na rynkach organizowanych przez Towarową Giełdę Energii jest bardzo ważnym obszarem aktywności Noble Securities. Każdego roku umacniamy pozycję uczestnika tych rynków. W minionym roku największe perspektywy do rozwoju działalności brokerskiej tworzył rynek gazu, na którym obroty wzrosły rok do roku 46-krotnie. Noble Securities wykorzystał tę szansę i miał znaczący udział w pośredniczeniu w zawieraniu transakcji na tym rynku. Został wyróżniony za aktywną postawę i wkład w rozwój rynków prowadzonych przez TGE aż trzema statuetkami Platynowego Megawata: za największą aktywność na Rynku Praw Majątkowych, największą aktywność brokera wśród domów maklerskich na rynkach gazu oraz za najwyższy poziom realizacji zleceń na Rynku Dnia Następnego i Bieżącego Gazu. TGE wyróżniła nas także za największą liczbę pozyskanych klientów na rynku gazu w 2014 roku. Jesteśmy przekonani, że udział w Rynku Instrumentów Finansowych będzie dla naszej spółki doskonałym uzupełnieniem oferty i źródłem wielu nowych sukcesów, a dla naszych Klientów wygodnym narzędziem do zabezpieczania cen energii, elastycznym w zarządzaniu – mówi Iwona Ustach, Wiceprezes Zarządu DM Noble Securities S.A.

Rozliczenie i rozrachunek transakcji zawieranych na Rynku Instrumentów Finansowych TGE odbywać się będzie na zasadach określonych przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (IRGiT). Reguły działania Rynku Instrumentów Finansowych TGE będą analogiczne do funkcjonujących od wielu lat na rynku futures na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

Firmy zainteresowane uczestnictwem w Rynku Instytucji Finansowych TGE zachęcamy do składania wniosków, dostępnych na stronie: http://www.tge.pl/pl/493/czlonkostwo-w-rif.

Informacja Prasowa (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies