Zmiana w Szczegółowych Zasadach Obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Drukuj +

Zmiana w Szczegółowych Zasadach Obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. (TGE)
3 września 2015 r. Zarząd Towarowej Giełdy Energii S.A. wprowadził następujące zmiany w Szczegółowych Zasadach Obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A.:

  • Doprecyzowano zapisy dotyczące trybu postępowania podczas równoważenia rynku (§38 i §39) oraz wyznaczenia granicy dolnej i górnej ograniczeń dla transakcji (§42),
  • Zmieniono Listę załączników wymaganych do rozpatrzenia Wniosku o dopuszczenie do działania/ zmianę zakresu działalności (*) na Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. (Załącznik nr 2).
  • Przedmiotowe zmiany wchodzą w życie z dniem 21 września 2015 r.

Szczegółowe Zasady Obrotu Rynku Instrumentów Finansowych Towarowej Giełdy Energii S.A. w brzmieniu uwzględniającym zmiany, o których mowa powyżej, są dostępne na stronie internetowej TGE w zakładce REGULACJE. 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies