Pierwsze umowy sprzedaży gwarancji pochodzenia na TGE Drukuj +

Pierwsze umowy sprzedaży gwarancji pochodzenia na TGE
 
Od momentu uchwalenia Ustawy o odnawialnych źródłach energii znacząco wzrosły wolumeny wystawianych przez URE gwarancji pochodzenia. Towarowa Giełda Energii, która prowadzi Rejestr Gwarancji Pochodzenia, zaobserwowała zainteresowanie tym instrumentem ze strony rynku. Rezultatem tego jest zwarcie pierwszych umów sprzedaży gwarancji pochodzenia, które łącznie obejmują 104 535 megawatogodzin energii.

W RGP na stronę kupującą oczekuje obecnie kolejnych 265 000 gwarancji pochodzenia. TGE przewiduje w najbliższym czasie wzrost ilości wystawionych gwarancji pochodzenia oraz obrotów tymi dokumentami.
 
Gwarancje pochodzenia energii są elementem polityki środowiskowej UE, mającym na celu ujawnienie rodzajów źródeł i paliw, z których powstaje energia elektryczna. W związku z tym, że niemożliwe jest oznaczenie samej energii, stworzono system dokumentów (gwarancji), które powstają wraz z produkcją energii.

Rejestr Gwarancji Pochodzenia skierowany jest do wytwórców energii ze źródeł odnawialnych, spółek obrotu, brokerów, oraz podmiotów, którym zależy na poświadczeniu pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych.
 
Szczegółowe informacje na temat Rejestru Gwarancji Pochodzenia oraz zasad obrotu gwarancjami pochodzenia, znajdują się na stronie Towarowej Giełdy Energii, pod adresem: https://www.tge.pl/pl/476/rejestr-gwarancji-pochodzenia-rgp

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies