Podsumowanie sierpnia 2015 r. na Towarowej Giełdzie Energii - rynki gazu ziemnego Drukuj +

Informacja prasowa

  • Całkowity wolumen wszystkich transakcji zawartych w sierpniu 2015 r. na rynkach gazu ziemnego wyniósł 7 784 144 MWh. Oznacza to spadek w porównaniu do lipca br. o 51,10 proc.
  • Wysokość wolumenu obrotu na rynku spot gazu ziemnego dla transakcji zawartych od początku roku wynosi 7 558 839 MWh. Oznacza to ponad pięciokrotny wzrost w stosunku do tego samego okresu roku ubiegłego, natomiast obroty w sierpniu wyniosły 469 419 MWh - spadek w skali miesięcznej o 5,86 proc.
  • Wolumen obrotu na rynku terminowym gazu osiągnął na przestrzeni ostatnich ośmiu miesięcy poziom 71 938 700 MWh, wzrastając o 86% w odniesieniu do analogicznego okresu sprzed roku. W sierpniu 2015 r. wyniósł 7 314 725 MWh, w porównaniu do ubiegłego miesiąca obroty gazem na RTT spadły o 52,56 proc.


Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg)

Obrót gazem ziemnym na rynku spot TGE w sierpniu 2015 r. wyniósł 469 419 MWh i oznacza spadek w skali miesięcznej o 5,86 proc. (498 625 MWh w lipcu 2015 r.) oraz o 42,32 proc. r/r (813 779 MWh w sierpniu 2014 r.).
Obroty na RDN gazu ziemnego osiągnęły 384 024 MWh (spadek m/m o 15,41 proc.).

Wysokość wolumenu obrotu na rynku spot gazu ziemnego dla transakcji zawartych od początku roku wynosi 7 558 839 MWh. Oznacza to ponad pięciokrotny wzrost w stosunku do tego samego okresu oku ubiegłego.

Miesięczny kurs, liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDNg, wyniósł 86,35 PLN/MWh (spadek m/m o 4,24 PLN/MWh). Obrót na Rynku Dnia Bieżącego gazu osiągnął wartość 85 395 MWh. Średnia cena ważona wolumenem z transakcji na tym parkiecie wyniosła w sierpniu br. 85,22 PLN/MWh (spadek m/m o 4,16 PLN/MWh).

Rynek Terminowy Towarowy dla gazu ziemnego

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym w sierpniu 2015 r. wyniósł 7 314 725 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obroty gazem na RTT spadły o 74,54 proc. (28 727 727 MWh w sierpniu 2014 r.) W skali miesięcznej miał miejsce spadek na poziomie 52,56 proc. (15 418 773 MWh w lipcu 2015 r.).

Wolumen obrotu na rynku terminowym gazu osiągnął na przestrzeni ostatnich ośmiu miesięcy poziom 71 938 700 MWh, wzrastając o 86% w odniesieniu do analogicznego okresu sprzed roku.

Wolumen obrotu na instrumencie z dostawą pasmową w roku 2016 (GAS_BASE_Y-16) wyniósł w sierpniu 2 002 752 MWh (w porównaniu do 5 902 848 MWh w lipcu br.) . Wolumen ten stanowi 27,38 proc. obrotu na RTT dla gazu ziemnego w sierpniu. Średnia cena ważona wolumenem transakcji dla tego instrumentu wyniosła 91,71 PLN/MWh (spadek m/m o 3,25 PLN/MWh).

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies