Zmiany w raportowaniu RŚP Drukuj +

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od października 2015 r. zaprzestaniemy publikowania w raportach miesięcznych oraz kurierach tygodniowych informacji na temat instrumentów: PMEC, PMEC-2013_P, PMEC-2014, PMGM, PMGM-2013_P, PMGM 2014, PMMET, PMMET-2013 oraz PMMET-2014, które zostały wycofane z obrotu. Oznacza to, że następny kurier zawierać będzie jedynie informacje na temat praw majątkowych: PMOZE, PMOZE_A, PMEF oraz instrumentów kogeneracyjnych z PMEC- 2015, PMGM-2015 i PMMET-2015. Instrumenty kogeneracyjne usuwane będą z kurierów i zastępowane innymi w miarę upływu dat ich ważności.
Decyzja ta wypływa z dążenia do uproszczenia raportowania poprzez zaprzestanie uwzględniania w raportach instrumentów, które nie są przedmiotem operacji w rejestrze. Mamy nadzieję, że zmiany zwiększą czytelność publikowanych przez TGE informacji i ułatwią odnajdywanie istotnych dla Państwa danych.
Dane historyczne nadal będą dostępne w archiwalnych raportach miesięcznych.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies