Już po raz drugi dziennikarze zawalczą o prestiżową statuetkę branży energetycznej – „Platynowego Megawata” Drukuj +

Warszawa, 5 października 2015 r.

Już po raz drugi dziennikarze zawalczą o prestiżową statuetkę branży energetycznej – „Platynowego Megawata”

Informacja prasowa

Towarowa Giełda Energii otwiera II edycję Konkursu dla mediów „Platynowe Megawaty”. Jego celem jest wyróżnienie mediów i dziennikarzy, którzy w sposób konsekwentny i rzetelny edukują społeczeństwo w zakresie liberalizacji energetyki oraz funkcjonowania rynków energii elektrycznej, gazu i praw majątkowych. Honorowy Patronat nad konkursem objęli Minister Gospodarki oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. W Kapitule zasiądą przedstawiciele instytucji i organizacji, które poprzez swoje działania wyznaczają kierunki zmian na tych rynkach, a także reprezentanci Partnerów konkursu.

Plebiscyt jest częścią przedsięwzięcia „Platynowe Megawaty”, organizowanego przez TGE od 2010 r., skierowanego do najaktywniejszych spółek na giełdowym, hurtowym rynku energii elektrycznej. Celem konkursu dla mediów jest propagowanie dziennikarstwa na najwyższym poziomie, przekazującego pełną, rzetelną i przystępną informację na temat zasad funkcjonowania rynków z branży energetycznej. Konkurs dla dziennikarzy „Platynowe Megawaty” jest odpowiedzią na zapotrzebowanie na szeroką debatę publiczną dotyczącą funkcjonowania i przyszłego kształtu tych rynków w Polsce i Europie.

Towarowa Giełda Energii S.A., będąc instytucją zaufania publicznego, wspiera i inicjuje rozwój sektora energetycznego, również poprzez wydarzenia, które zacieśniają współpracę pomiędzy środowiskiem biznesowym i dziennikarskim.

"Zależy nam tym, aby media regularnie edukowały i przekazywały informacje na temat konkurencyjności polskiej gospodarki, bezpieczeństwa energetycznego oraz zasad funkcjonowania rynków energii, gazu i praw majątkowych. Czujemy się odpowiedzialni za kształt tych rynków, dlatego we współpracy z Partnerami chcemy promować rzetelne i konsekwentne dziennikarstwo, które w przypadku energetyki wymaga nie tylko wiedzy specjalistycznej, ale także umiejętności przekazania jej czytelnikom, widzom i słuchaczom. Planujemy w ramach tej inicjatywy rozpocząć również program edukacyjny skierowany do zainteresowanych dziennikarzy”- powiedział Ireneusz Łazor, prezes Towarowej Giełdy Energii S.A., organizatora plebiscytu.

„Po raz kolejny chętnie włączam się w prace Kapituły Konkursu. Z perspektywy regulatora bowiem rzetelna, klarowna i zrozumiała informacja przekazywana zarówno rynkowym specjalistom, jak i odbiorcom energii i gazu, ma kluczowe znaczenie dla konkurencyjności i transparentności rynków. Dlatego szczególną wagę przykładam do wszelkich działań nakierowanych na promowanie zagadnień kluczowych dla rozwoju rynków gazu i energii w Polsce” – zauważa Maciej Bando, prezes Urzędu Regulacji Energetyki, który objął honorowy patronat nad konkursem.

Konkurs dla dziennikarzy „Platynowe Megawaty” skierowany jest do reprezentantów mediów ogólnopolskich, regionalnych i branżowych. Do Konkursu mogą być zgłaszane materiały prasowe, radiowe, telewizyjne i internetowe, opublikowane w okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2015 roku, poświęcone zagadnieniom z rynku energii elektrycznej, gazu oraz praw majątkowych w Polsce.

W Kapitule Konkursu zasiądą przedstawiciele instytucji oraz partnerów konkursu posiadający realny wpływ na kształt polskiego sektora energetycznego, m.in. Ministerstwa Gospodarki, Komisji Nadzoru Finansowego, Urzędu Regulacji Energetyki, Gaz – System S.A., Polskich Sieci Elektroenergetycznych S.A. Partnerami konkursu zostali: PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. - Partner strategiczny, PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A., Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A., Biuro Informacji Kredytowej.
Nadesłane materiały zostaną ocenione przez Kapitułę pod względem m.in. wartości informacyjnej, poprawności merytorycznej, formy i jasności wypowiedzi, czy walorów publicystyczno-edukacyjnych. Nagrody zostaną przyznane w następujących kategoriach:

• Nagroda główna – Platynowy Megawat – dla Dziennikarza Roku 2015
• Wyróżnienie za najlepszą publikację w roku 2015 o rynku energii elektrycznej
• Wyróżnienie za najlepszą publikację w roku 2015 o rynku gazu
• Wyróżnienie za najlepszą publikację w roku 2015 o rynku praw majątkowych.

Rejestracja uczestników konkursu rozpocznie się 5 października 2015 r., a zakończy 20 stycznia 2016 r. Nominacje mogą zgłaszać: dziennikarze - autorzy publikacji, kolegia redakcyjne gazet, czasopism, stacji radiowych i telewizyjnych oraz profesjonalne redakcje internetowe, zatrudniające zawodowych dziennikarzy, a także Członkowie Kapituły Konkursu oraz Członkowie TGE.

Szczegóły konkursu oraz regulamin znajdują się na stronie: http://www.tge.pl/pl/465/konkurs-dla-mediow

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies