Giełda bliżej: łatwiejszy dostęp do rynku towarowego TGE Drukuj +

Warszawa, 13.10.2015 r.

Giełda bliżej: łatwiejszy dostęp do rynku towarowego TGE

Informacja prasowa

  • 30 listopada br. wejdą w życie przepisy regulujące status prawny i wykonywanie zawodu maklera giełd towarowych (tzw. deregulacja zawodu maklera). Transakcje na rynku towarowym TGE będą mogły zawierać osoby, które posiadają odpowiednią wiedzę, kwalifikacje i umiejętności. Ustawa zlikwiduje licencjonowany zawód maklera giełd towarowych.
  • Nowe zasady oznaczają znacznie łatwiejszy dostęp do giełdy dla spółek nie tylko na terenie Polski, ale i zagranicą. Nowelizacja przyczyni się też do powiększenia grona kandydatów na maklerów o osoby, które nie władają językiem polskim.
  • TGE wraz z Izbą Rozliczeniową Giełd Towarowych (IRGiT) i Związkiem Maklerów i Doradców (ZMiD) szykują komplementarną ofertę szkoleń obligatoryjnych i fakultatywnych oraz egzaminów na maklera giełdowego w świetle nowych przepisów.

30 listopada br. wejdzie w życie Ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustaw regulujących warunki dostępu do wykonywania niektórych zawodów, która m. in. nowelizuje Ustawę z dnia 26 października 2000 r. o giełdach towarowych w obszarze maklerów giełd towarowych. Ustawa zlikwiduje licencjonowany zawód maklera giełd towarowych, pozostawiając konieczność posiadania odpowiednich kwalifikacji, uprawniających do wykonywania czynności maklera giełd towarowych. W ślad za deregulacją zawodu maklera, zmianie ulegną zasady certyfikowania przez TGE osób upoważnionych do składania zleceń na Rynku Towarów Giełdowych (RTG) prowadzonym przez TGE.
W praktyce oznacza to, że osobie reprezentującej członka giełdy do zawierania transakcji na RTG nie będzie już potrzebna licencja maklera giełd towarowych z Komisji Nadzoru Finansowego, a jedynie udokumentowane na drodze nowej ścieżki rekrutacji, odpowiednia wiedza, kwalifikacje, umiejętności i doświadczenie.
- TGE od początku istnienia wspierała proces liberalizacji rynku energii elektrycznej i gazu, a także uproszczenia przepisów dotyczących dostępu do giełdy dla podmiotów polskich i zagranicznych. Giełda monitorowała na bieżąco postęp prac nad zmianami w ustawie, aby po zniesieniu zawodu maklera sprawnie dopuszczać do bezpośredniego handlu na rynkach TGE zainteresowane podmioty. Nowe przepisy są korzystne dla wszystkich uczestników rynku – zapewniają szeroki dostęp do transakcji giełdowych dla spółek z różnych stron świata, łamiąc dotychczasowe bariery licencyjne, geograficzne i językowe. To również dowód na to, że Polska podąża za unijnym standardem, według którego wysoki poziom transakcji zawieranych przez niezawodowych maklerów jest licencjonowany przez organizatorów handlu giełdowego – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Egzamin z kwalifikacji, czyli jak zostać maklerem w świetle nowych przepisów

Osoby, które są już wpisane na listę maklerów upoważnionych do reprezentowania Członka Giełdy na RTG, otrzymają nowy Certyfikat Maklera Giełdowego na RTG bez dodatkowych egzaminów. Odbiorą go także osoby, które nie są wpisane na tę listę, ale reprezentowały Członka Giełdy w ciągu ostatnich 12 miesięcy w transakcjach giełdowych. Tych zaś, którzy nie mieli wcześniej do czynienia z transakcjami na TGE, czeka przejrzysta ścieżka do uzyskania certyfikatu – obligatoryjne szkolenie teoretyczne oraz egzamin, zorganizowane przez Towarową Giełdę Energii, przy współpracy z IRGiT oraz Związkiem Maklerów i Doradców.
Dodatkowo, TGE zaoferuje szereg szkoleń fakultatywnych dla przyszłych maklerów giełd towarowych, w tym warsztaty praktyczne z obsługi systemu notującego.
Zasady przyznawania maklerom uprawnień do działania na poszczególnych rynkach określać będzie regulamin TGE, podlegający zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Giełda w zasięgu ręki

Począwszy od listopada, w siedzibie TGE będą odbywać się szkolenia i egzaminy dla kandydatów na Maklerów Giełdowych na RTG. Ich szczegółowy harmonogram oraz agenda będą dostępne na stronie internetowej www.tge.pl. Dla tych jednak, którym nie będzie odpowiadać warszawska lokalizacja, planowane jest uruchomienie indywidualnej ścieżki szkoleniowo – egzaminacyjnej, poza siedzibą Giełdy. Przewidywane są szkolenia w innych miastach Polski i Europy, a także w języku angielskim. Możliwość ta jest odpowiedzią na oczekiwania rynku i europejski trend, dotyczący znoszenia językowych i lokalizacyjnych barier dostępu do działalności na giełdach.

Rynek Towarów Giełdowych TGE w kilku krokach

Do uzyskania członkostwa w TGE niezbędne jest podjęcie kilku kroków. Do najważniejszych z nich należy zawarcie umowy o członkostwo i uzyskanie statusu członka TGE, uzyskanie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego oraz uzyskanie członkostwa w IRGiT - Izbie Rozliczeniowej Giełd Towarowych. Po zatrudnieniu osób z Certyfikatem Maklera Giełdowego na RTG i złożeniu wniosku o dopuszczenie do działania na giełdzie, podmiot może aktywnie uczestniczyć na rynkach TGE.
Członkami giełdy mogą zostać podmioty polskie lub zagraniczne, będące domami maklerskimi lub towarowymi domami maklerskimi, jak również przedsiębiorstwa energetyczne posiadające koncesję na wytwarzanie, przesyłanie, dystrybucję lub obrót energią elektryczną oraz osoby prawne uprawnione do zmiany sprzedawcy. Dzisiejsze regulacje dotyczące uzyskania członkostwa w TGE nie stanowią ograniczenia dla żadnego krajowego, ani zagranicznego podmiotu.
Więcej informacji, w tym szczegóły na temat planowanego harmonogramu szkoleń
i egzaminów maklerskich będą na bieżąco aktualizowane na stronie internetowej www.tge.pl.

Komunikat prasowy (pdf). 

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies