Przypominamy o zmianie czasu z letniego na zimowy Drukuj +

Szanowni Państwo.
Towarowa Giełda Energii S.A. informuje, iż w związku z odwołaniem czasu letniego w dniu 25 października 2015 r. notowania na sesjach na rynkach z dostawą gazu oraz energii elektrycznej w dobie odwołania czasu letniego będą kształtowały się następująco:

1. Rynki z dostawą gazu:
Instrumenty o kodzie GAS_BASE_24-10-2015 i GAS_WEEKEND_43-2015

Nominacje dotyczące dostawy gazu w dobie zmiany czasu będą zgłaszane w dniu 23 października 2015r.

  • Instrument GAS_BASE_24-10-2015 (dostawa od godz. 06:00 24-10-2015 do godz. 06:00 25-10-2015) odpowiada 25 MWh gazu.
  • Instrument GAS_WEEKEND_43-2015 (dostawa od godz. 06:00 24-10-2015 do godz. 06:00 26-10-2015) odpowiada 49 MWh gazu.

Instrumenty o kodzie RDBG6_25-10-15_H…

W notowaniu będzie dodatkowy instrument o kodzie RDBG6_25-10-15_H03a.

Wyniki sesji dla wszystkich instrumentów będą dostępne w systemie notującym Condico Trade oraz w systemie rozliczeniowym Condico Clearing Station.

2. Rynki z dostawą energii elektrycznej:

Umowy sprzedaży energii dotyczące dostawy energii elektrycznej w dobie zmiany czasu będą zgłaszane w dniu 24 października 2015 r.

Instrumenty o kodzie RDN7_25-10-2015_H.. i RDB7_25-10-2015_H..

W notowaniu będą dodatkowe instrumenty o kodzie RDN7_25-10-2015_H02a oraz RDB7_25-10-2015_H02a.
Wyniki sesji dla wszystkich instrumentów będą dostępne w systemie notującym Condico Trade oraz w systemie rozliczeniowym Condico Clearing Station.

Instrumenty o kodzie RDS7_25-10-2015_H..

W systemie notującym będzie dodatkowy instrument o kodzie RDS7_25-10-2015_H02a. Uwaga: instrument ten będzie aktywny.

Na instrument o kodzie RDS7_25-10-2015_H02a będzie można składać zlecenia. Każdy instrument o kodzie RDS7_25-10-2015_HGG będzie traktowany indywidulanie.

Wyniki sesji dla wszystkich instrumentów będą dostępne w systemie notującym Condico Trade oraz w systemie rozliczeniowym Condico Clearing Station.

Sposób oznaczenia dodatkowego instrumentu w systemach w dobie odwołania czasu letniego

Czynność

Instrumenty

RDN7_25-10-2015_H..

RDB7_25-10-2015_H..

RDS7_25-10-2015_H..

Składanie zleceń

02a

Wyniki w systemie notującym

02a

Wyniki w systemie rozliczeniowym

02a

Grafikowanie w systemie rozliczeniowym

02a

 

Aktualizacja grafików

W systemie rozliczeniowym w zakładce Grafikowanie RDN, dla transakcji zawartych na instrumentach RDN7_25-10-2015_H02a i RDS7_25-10-2015_H02a, dodatkowa godzina będzie oznaczona jako 02a.

Dla Członków Giełdy dokonujących zgłoszenia umów sprzedaży energii (ZUSE) dla więcej niż jednej jednostki grafikowej zmiana grafiku będzie możliwa na dotychczasowych zasadach: w systemie rozliczeniowym (manualnie) lub w aplikacji pomocniczej Aplus (przez wysłanie pliku), przy czym należy zwrócić uwagę na prawidłową składnię pliku:

Kod jednostki grafikowej; ilość energii w godzinie 1; ............; ilość energii w godzinie 24; ilość energii w godzinie 2a.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies