Podsumowanie września 2015 r. i Q3 na TGE - rynki gazu ziemnego Drukuj +

Informacja prasowa

  • W trzecim kwartale 2015 r. łączny wolumen obrotu na rynku spot osiągnął wartość 1 651 361 MWh i był o 1,85 proc. wyższy niż w analogicznym okresie w roku ubiegłym. W samym wrześniu wolumen ten osiągnął poziom 683 317 MWh.
  • Skumulowany obrót gazem ziemnym w trzech kwartałach 2015 r. wyniósł 86 485 688 MWh i był o 34,93 proc. wyższy niż przed rokiem. 
  • Na rynku spot obroty gazem ziemnym osiągnęły we wrześniu wartość 683 317 MWh – wzrost o 45,57 proc. w skali m/m oraz o 3,37 proc. w skali roku.
  • Średnia cena ze wszystkich transakcji zawartych na rynku spot we wrześniu 2015 r. wyniosła 83,81 PLN/MWh, spadając w skali miesiąca o 2,34 PLN/MWh.


Rynek Dnia Następnego i Bieżącego gazu (RDNiBg)

W trzecim kwartale bieżącego roku łączny wolumen obrotu gazem na rynkach spot wyniósł 1 651 361 MWh, co stanowi wzrost o 1,85 proc. w porównaniu z trzecim kwartałem 2014 r. (1 621 327 MWh). Na obrót gazem na rynku spot składają się obroty na Rynku Dnia Bieżącego (RDBg) i Następnego (RDNg). Kwartalny wolumen transakcji na RDBg wyniósł 245 201 MWh i był o 22,5 proc. wyższy niż przed rokiem (200 143 MWh). Obrót na RDN w trzecim kwartale 2015 r. wyniósł 1 406 160 MWh i był niższy o 1,06 proc. niż w analogicznym okresie ubiegłego roku (1 421 184 MWh).

Obrót gazem ziemnym na rynku spot TGE we wrześniu 2015 r. wyniósł 683 317 MWh i oznacza wzrost w skali miesięcznej o 45,57 proc. (469 419 MWh w sierpniu 2015 r.) oraz o 3,37 proc. r/r (661 050 we wrześniu 2014 r.).

Obroty na RDN gazu ziemnego osiągnęły we wrześniu br. 568 176 MWh (wzrost m/m o 47,95 proc.).

Miesięczny kurs liczony jako średnia ważona wolumenem ze wszystkich transakcji zawartych na RDNg, wyniósł we wrześniu 83,70 PLN/MWh (spadek m/m o 2,65 PLN/MWh). Obrót na Rynku Dnia Bieżącego gazu osiągnął wartość 115 141 MWh. Średnia cena ważona wolumenem z transakcji na tym parkiecie wyniosła we wrześniu br. 84,35 PLN/MWh (spadek m/m o 0,87 PLN/MWh).

Rynek Terminowy Towarowy dla gazu ziemnego

W trzecim kwartale bieżącego roku wolumen obrotu na RTTg ukształtował się na poziomie 29 038 330 MWh. W porównaniu z analogicznym okresem minionego roku kwartalny wolumen obrotu zmniejszył się 49,28 proc. (57 255 820 MWh w trzecim kwartale 2014 r.).  

Obrót gazem ziemnym na Rynku Terminowym Towarowym we wrześniu 2015 r. wyniósł 6 304 832 MWh. W porównaniu do analogicznego okresu w roku ubiegłym obroty gazem na RTT spadły o 73,06 proc. (23 405 732 MWh we wrześniu 2014 r.) W skali miesięcznej miał miejsce spadek na poziomie 13,81 proc. (7 314 725 MWh w sierpniu 2015 r.).

Wolumen obrotu na instrumencie z dostawą pasmową w roku 2016 (GAS_BASE_Y-16) wyniósł we wrześniu 1 423 008 MWh (w porównaniu do 2 002 752 MWh w sierpniu br.). Wolumen ten stanowi 22,57 proc. obrotu na RTT dla gazu ziemnego we wrześniu. Średnia cena ważona wolumenem transakcji dla tego instrumentu wyniosła 88,55 PLN/MWh (spadek m/m o 3,16 PLN/MWh).

Komunikat prasowy (pdf) >>pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies