Giełdy energii – polska i japońska - razem na rzecz rozwoju systemów transakcyjnych Drukuj +

Giełdy energii – polska i japońska - razem na rzecz rozwoju systemów transakcyjnych

TGE i JEPX będą wymieniać się doświadczeniami technologicznymi w zakresie systemów obsługujących rynki instrumentów finansowych

Informacja prasowa

  • TGE (Towarowa Giełda Energii) oraz JEPX (Japońska Giełda Energii Elektrycznej) podpisały list intencyjny dotyczący wymiany doświadczeń i współpracy w zakresie systemów informatycznych i transakcyjnych.
  • Znaczny zakres współpracy będzie dotyczyć obsługi kontraktów terminowych na energię elektryczną. TGE uruchamia Rynek Instrumentów Finansowych (RIF) już 4 listopada, a JEPX planuje ruszyć z podobnym rynkiem w przyszłym roku. 
  • Wymiana doświadczeń ma służyć rozwojowi systemów wspierających obie giełdy, aby zapewnić ich członkom najbardziej nowatorskie, elastyczne i niezawodne platformy transakcyjne, rozliczeniowe i nadzoru nad rynkiem.

Wymiana doświadczeń pozwoli stronom rozwijać systemy transakcyjne oraz zapewnić uczestnikom rynków możliwość korzystania z rozwiązań technologicznych najlepiej dostosowanych do ich potrzeb. 

"JEPX zamierza wdrożyć system nadzoru nad rynkiem firmy NASDAQ. W przyszłości planujemy uruchomić również nowoczesny system podobny do tego, jaki będzie implementować TGE. Jesteśmy niezmiernie wdzięczni TGE za to, że chce się z nami dzielić swoimi doświadczeniami oraz za starania, by JEPX – podobnie jak TGE – mógł zapewnić swoim uczestnikom płynny, transparentny i bezpieczny rynek obrotu energią” – powiedział Ryoich Kunimatsu, Senior General Manager w Japan Electric Power Exchange.

Towarowa Giełda Energii (TGE) będzie już niebawem korzystać z technologii X-stream Trading Technology. Zastosowane rozwiązania technologiczne wzbogacą system transakcyjny TGE o nowe funkcje i dzięki temu umożliwią obsługę stale rosnących wolumenów obrotu, a także rozszerzenie przyszłej działalności o inne instrumenty towarowe i pochodne.

"Wdrożenie nowego systemu transakcyjnego we współpracy ze sprawdzonym partnerem to dla TGE przełomowy moment w rozwoju. Nowoczesna technologia pozwoli nam wejść w nowe obszary biznesowe, dzięki czemu mamy sznasę stać się rynkiem globalnym i wielofunkcyjnym. Przed nami wyzwania, które związane są m.in. z budową rynku instrumentów pochodnych, czy aktywnym uczestnictwem we wspólnym europejskim rynku energii. Współpraca z JEPX na pewno wzbogaci nasze doświadczenia. Obie giełdy mają ze sobą wiele wspólnego. Współpracujemy w ramach stowarzyszenia giełd energii APEx, korzystając tam z możliwości wymiany poglądów, związanych z działaniem na globalnych, konkurencyjnych rynkach energii elektrycznej. Wierzę, że będzie to doskonała, obopólnie korzystna współpraca.“ - powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Wzrost obrotów na parkietach TGE w ostatnich latach pozycjonuje spółkę jako najdynamiczniej rozwijającą się giełdę Europy Środkowo – Wschodniej. Wolumen obrotu na poziomie 186,8 TWh w 2014 roku stanowi 119,4 procent krajowej produkcji energii i 117,7 procent jej zużycia. TGE wyróżnia się dzisiaj na tle innych rynków kompleksową ofertą - członkowie giełdy mogą w jednym miejscu handlować energią elektryczną, gazem, prawami majątkowymi oraz uprawnieniami do emisji CO2, a od listopada br. ten zakres zostanie uzupełniony o rynek finansowy. To komfortowe rozwiązanie, ponieważ pozwala na organizację polityki energetycznej uczestników rynku w jednym miejscu.

Wymiana doświadczeń z udziału w globalnych, konkurencyjnych rynkach energii

Japońska Giełda Energii Elektrycznej również wdroży system, którego dostawcą jest NASDAQ. Nowa technologia zapewni JEPX narzędzie do monitorowania transakcji kasowych i terminowych energii elektrycznej, pod kątem ewentualnych manipulacji rynkowych, jak również szereg możliwości analitycznych.

Tradycyjnie Japonia była podzielona na 10 regionów. Każdy cechowała odrębna, monopolistyczna i wertykalnie zintegrowana infrastruktura energetyczna, odpowiedzialna za produkcję, przesył i dystrybucję energii elektrycznej wśród odbiorców końcowych. Branża skupiała się na bezpieczeństwie dostaw i ustalaniu jak najkorzystniejszych dla siebie cen detalicznych energii elektrycznej. W efekcie japońska energia była jedną z najdroższych na świecie. Aby podnieść konkurencyjność i efektywność sektora energetycznego, rząd japoński rozpoczął politykę deregulacji, która mocno przyspieszyła w ostatnich latach.

Wolumeny obrotu energią elektryczną na JEPX konsekwentnie wzrastają za sprawą narzędzi deregulacji i liberalizacji, a sama giełda zaczęła odgrywać istotną rolę w kreowaniu poziomu cen energii. Oczekuje się, że w 2016 roku sektor otworzy się w pełni, a otoczenie rynkowe będzie sprzyjać uruchomieniu przez JEPX rynku kontraktów terminowych na energię elektryczną. To jeden z powodów, dla których japońska giełda upatruje korzyści we współpracy z Polską.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies