Jutro na TGE rusza Rynek Instrumentów Finansowych Drukuj +

Informacja prasowa

  • 4 listopada br. Towarowa Giełda Energii uruchamia Rynek Instrumentów Finansowych (RIF), gdzie przedmiotem obrotu będą kontrakty terminowe na indeks TGe24 cen energii elektrycznej, określany na Rynku Dnia Następnego TGE.
  • Członkami RIF na TGE jest obecnie sześć podmiotów: Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A., Dom Maklerski Noble Securities S.A., PGE Dom Maklerski, IRL Polska Sp. z o.o., DUON Marketing and Trading S.A. oraz Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. Uprawnienia maklera do zawierania transakcji na RIF uzyskało już 16 osób.


„TGE symbolicznie oderwie się od kabli energetycznych. Inwestorzy będą mogli po raz pierwszy zawrzeć transakcje na rynku finansowym terminowym i handlować kontraktami futures opartymi o ceny energii elektrycznej. Energia elektryczna jest takim samym towarem, jak inne, ale posiadającym unikalne cechy - energia jest produkowana, sprzedawana i konsumowana w czasie rzeczywistym, nie może być magazynowana. Dlatego tak ważna jest możliwość handlu ustandaryzowanymi kontraktami finansowymi na cenę energii dostarczanej w przyszłości. Teraz nie będzie nas ograniczała infrastruktura, transakcje będą rozliczane finansowo. Warto podkreślić, że rynek ten będziemy budować etapami, jak pokazują doświadczenia innych rozwiniętych rynków, płynność pojawi się w ciągu kilkunastu miesięcy“
- powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

W obrocie na TGE znajdą się dwie serie kontraktów rocznych na dwa kolejne lata, cztery serie kwartalnych na cztery kolejne kwartały oraz cztery serie kontraktów miesięcznych na cztery najbliższe miesiące. Minimalną jednostką transakcyjną będzie 1 MWh, a minimalnym krokiem notowań 1 grosz za 1MWh. Nominał kontraktu to iloczyn tej wartości i liczby godzin dla danej serii futures. Oznacza to, że nominał kontraktu rocznego będzie się mieścił w przedziale 8760–8784 MWh, kwartalnego od 2159 do 2209 MWh, a miesięcznego od 672 do 745 MWh. Wszystko w zależności od liczby dni i godzin przypadających na dany okres.

Bezpieczne transakcje
Ważną rolę w sprawnym funkcjonowaniu RIF odegra Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych (IRGiT). Do zadań Izby należeć będzie przeprowadzanie rozliczeń transakcji zawieranych na rynku finansowym TGE, jak również zarządzanie całym systemem zabezpieczeń, umożliwiających prawidłowe przeprowadzenie rozliczeń i rozrachunków. Wszystkie transakcje z rynku finansowego rozliczane będą za pośrednictwem tzw. Uczestników Rozliczających (UR), akredytowanych w IRGiT. Obecnie znajdują się wśród nich Dom Maklerski BOŚ i Dom Maklerski Noble Securities. Nowymi uczestnikami rozliczającymi w IRGiT  mogą być krajowe i zagraniczne firmy inwestycyjne.

Podczas procesu rozliczeń dla każdej ze stron ustalana będzie wartość zobowiązań i należności, z tytułu zawartych transakcji. Rozliczenie finansowe kontraktów realizowane będzie przez IRGiT we współpracy z Bankami Płatnikami Uczestnika Izby, wybranymi przez poszczególnych uczestników rozliczających. Obecnie, Bankami Płatnikami akredytownymi w IRGiT są: Deutsche Bank Polska S.A.; ING Bank Śląski S.A.; Raiffeisen Bank Polska S.A.; Powszechna Kasa Oszczędności Bank Polski S.A.; Bank Handlowy w Warszawie S.A.; Getin Noble Bank S.A.. Za pomocą Banku Płatnika każdy uczestnik rozliczający regulować będzie swoje zobowiązania lub otrzymywać należności z tytułu rozliczeń dokonywanych przez Izbę.

W procesie rozliczeń Izba codziennie przeprowadzać będzie równania zawartych transakcji do rynku (Mark to Market), aktualizację depozytów zabezpieczających, a w ostatni dzień miesiąca kalendarzowego ostateczne rozliczenia kontraktów miesięcznych będących w okresie wykonania.

Dla kogo RIF
Podmiotami uprawnionymi do uzyskania członkostwa na Rynku Instrumentów Finansowych TGE są krajowe i zagraniczne firmy inwestycyjne oraz inne podmioty nabywające i zbywające instrumenty finansowe we własnym imieniu i na własny rachunek, w tym także przedsiębiorstwa energetyczne, jeżeli spełniają warunki zawierania transakcji na rynku regulowanym.  

Rozpoczęcie działalności na RIF wiąże się ze spełnieniem określonych wymogów członkostwa:

  • złożenie wniosku o członkostwo na RIF
  • uzyskanie statusu Członka Giełdy (RIF)
  • uzyskanie statusu Uczestnika Rozliczającego Izby Rozliczeniowej Giełd Towarowych (IRGiT) lub podpisanie umowy o rozliczenie z takim uczestnikiem IRGiT
  • złożenie wniosku o dopuszczenie do działania na RIF.

Komunikat prasowy (pdf) >>pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies