Nowe możliwości handlu gazem w Grupie TGE Drukuj +

Informacja prasowa

PGNiG S.A. – członkiem platformy obrotu gazem InfoEngine

InfoEngine, spółka należąca do Towarowej Giełdy Energii, uruchomiła platformę obrotu gazem na zasadach brokerskich, będącą uzupełnieniem usług i instrumentów dostępnych na TGE. Platforma jest odpowiedzią na zapotrzebowanie uczestników rynku, poszukujących elastycznej oferty handlowej pozwalającej na składanie zleceń przez całą dobę na Rynku Dnia Bieżącego gazu. InfoEngine zawarła już pierwsze umowy członkowskie, 23 października rozpoczęła współpracę z PGNiG S.A., Oddziałem Obrotu Hurtowego.

„PGNiG S.A. jako lider rynku gazu ziemnego w Polsce, odpowiada na potrzeby liberalizującego się rynku tego surowca i uczestniczy w inicjatywach mających na celu rozwój i zwiększenie płynności handlu. Aby wyjść naprzeciw oczekiwaniom uczestników rynku, wyrażamy chęć i gotowość do oferowania gazu również w ramach nowopowstałej platformy obrotu OTC.” – powiedział Bartłomiej Korzeniewski, Dyrektor Oddziału Obrotu Hurtowego PGNiG S.A.

Wraz ze zwiększającymi się wolumenami uczestnicy rynku zaczęli poszukiwać jeszcze bardziej elastycznej oferty handlowej. Jednocześnie pojawił się popyt na proste możliwości handlu paliwem, gwarantujące bezpieczeństwo transakcji.

„Z myślą o tych uczestnikach poprzez swoją spółkę zależną wprowadziliśmy na rynek nowe rozwiązanie, które ma zapewnić zwiększenie elastyczności oferty giełdy. Platforma, wypracowana w ramach działalności Komitetu Rynku Gazu przy Zarządzie TGE, ma na celu realizację optymalnych strategii zakupowo-sprzedażowych uczestników rynku“- powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Nowa platforma OTC zapewnia możliwość składania ofert w wymiarze 24/7, przez 365 dni w roku. Oferty na produkty godzinowe można składać w systemie notowań ciągłych, z fizyczną dostawą i realizacją nominacji, zgodną z IRiESP opracowaną przez Gaz–System S.A.

Uczestnictwo w platformie jest oparte o umowę, której częścią składową jest regulamin administratora. Spółki zobowiązane będą do dysponowania umową ramową, podpisaną z operatorem GAZ-SYSTEM S.A., nadanym kodem ZUP oraz aktywnym PZ. Obrót gazem ziemnym na platformie InfoEngine OTC funkcjonuje w ramach rynku dnia bieżącego, zgodnie z IRiESP Gaz–System S.A.

Transakcje na nowej platformie regulują umowy partnerskie np. EFET. Model docelowy funkcjonowania platformy zakłada wybór w zakresie zabezpieczeń i rozliczeń transakcji określony w umowie EFET oraz gwarantowany przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych S.A. (IRGIT). System transakcyjny dla platformy (GlobalVision) dostarcza firma Trayport.

W ramach konsolidacji rynku towarowego w Grupie GPW spółka InfoEngine została włączona do grupy biznesowej Towarowej Giełdy Energii. Współpraca obu podmiotów w zakresie rozwoju rynków towarowych ma spowodować zwiększenie elastyczności oferty produktowej TGE oraz umożliwić całodobowy dostęp do towarowego rynku OTC.

Komunikat prasowy (pdf) >>pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies