Rynek Instrumentów Finansowych TGE wystartował Drukuj +

Informacja prasowa

Towarowa Giełda Energii uruchomiła Rynek Instrumentów Finansowych, na którym przedmiotem obrotu są kontrakty terminowe na indeks TGe24 cen energii elektrycznej, określany na Rynku Dnia Następnego TGE.

Podczas pierwszego dnia notowań zawarto transakcje na styczniowym kontrakcie futures (F_TGe24_M-01-16) o wolumenie 1488 MWh i wartości 231 012 zł. Dzienny kurs rozliczeniowy wyniósł 155,25 zł/MWh.

„Rozwój rynku towarowo - finansowego jest jednym z kluczowych elementów strategii Grupy Kapitałowej GPW na najbliższe lata. Niewątpliwie Rynek Instrumentów Finansowych TGE wzbogaci ofertę produktową całej Grupy, uatrakcyjni nasz rynek kapitałowy, a uczestnikom zapewni nowe możliwości handlu. Będziemy aktywnie promować ten rynek wśród naszych inwestorów zarówno krajowych, jak i międzynarodowych“ – powiedział Paweł Tamborski, Prezes Zarządu GPW S.A.

Rynek futures na energię elektryczną umożliwia handel ustandaryzowanymi kontraktami na cenę energii, która będzie dostarczana w przyszłości. Stanowi on platformę do zabezpieczania się przed ryzykiem cenowym bez konieczności zajmowania pozycji na rynku fizycznym, dla producentów energii, spółek obrotu oraz odbiorców.

„Jedną z głównych korzyści, płynących z uczestnictwa w rynku, jest zwiększenie konkurencji na rynkach hurtowych i detalicznych, a tym samym zapewnienie jego uczestnikom możliwości efektywniejszego zarządzania portfelem zakupowo-sprzedażowym na rynku energii. Po uzyskaniu odpowiedniej płynności RIF ma szansę być również atrakcyjnym miejscem dla inwestorów finansowych” – dodaje Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE S.A.

W obrocie na TGE znajdują się dwie serie kontraktów rocznych na dwa kolejne lata, cztery serie kwartalnych na cztery kolejne kwartały oraz cztery serie kontraktów miesięcznych na cztery najbliższe miesiące. Minimalną jednostką transakcyjną jest 1MWh, a minimalnym krokiem notowań 1 grosz za 1MWh. Nominał kontraktu to iloczyn tej wartości i liczby godzin dla danej serii futures, oznacza to, że nominał kontraktu rocznego będzie się mieścił w przedziale 8760–8784 MWh, kwartalnego od 2159 do 2209 MWh, a miesięcznego od 672 do 745 MWh. Wszystko w zależności od liczby dni i godzin przypadających na dany okres.

Transakcje zawarte na RIF rozliczane są przez Izbę Rozliczeniową Giełd Towarowych (IRGiT).

Wiecej informacji o RIF na stronie www TGE: https://www.tge.pl/pl/491/rynek-instrumentow-finansowych

Wyniki notowań na RIF dostępne sa na stronie www TGE, a także w serwisie Thomson Reuters <0#POXFTGE24:>.

Komunikat prasowy (pdf) >>pobierz

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies