Towarowa Giełda Energii uzyskała status NEMO - Nominowanego Operatora Rynku Energii w Polsce Drukuj +

Towarowa Giełda Energii uzyskała status NEMO - Nominowanego Operatora Rynku Energii w Polsce

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki przyznał 2 grudnia br. TGE status Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO) do prowadzenia jednolitego mechanizmu łączenia europejskich rynków energii dnia następnego i dnia bieżącego, dla polskiego obszaru cenowego.

TGE wystapiła do Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z wnioskiem o wyznaczenie na operatora rynku NEMO, który uznał, że Spółka spełniła wszystkie wymagania określone przez Rozporządzenie CACM (tzw. Kodeks Sieciowy) z dnia 24 lipca 2015 r. i wyznaczył TGE do prowadzenia jednolitego łączenia europejskich rynków energii (RDN i RDB) dla polskiego obszaru cenowego na cztery lata, czyli do dnia 2 grudnia 2019 r.

Podstawowym zadaniem postawionym w Rozporządzeniu CACM jest niezakłócona budowa i skuteczne działanie europejskiego fizycznego rynku energii. Podstawową rolę w tym procesie pełnią giełdy, operatorzy i regulatorzy krajowi rynku energii nadzorowani przez Komisję Europejską, ACER i ENTSO-E. Obowiązuje ich zasada wzajemnej lojalności, bliskiej współpracy, informowania się, transparentności i utrzymania najwyższych standardów usług.

„Funkcja NEMO nakłada na giełdy energii nowe kompetencje, nobilituje i wyróżnia je podnosząc do rangi operatorów przesyłowych. To dla TGE ogromne wyróżnienie i potwierdzenie, że jesteśmy w pełni przygotowani zarówno operacyjnie, jak i technologicznie do uczestnictwa w europejskim rynku energii. Dołożymy wszelkich starań, aby odpowiedzialnie i z najwyższą starannością pełnić funkcję NEMO“ – powiedział Ireneusz Łazor, Prezes Zarządu TGE.

Nominacja na Operatora NEMO uprawnia giełdę energii prowadzenia rynku krajowego w zakresie Rynku Dnia Następnego i Rynku Dnia Bieżącego oraz do uczestnictwa we wspólnym transgranicznym mechanizmie łączenia rynków. Każde państwo członkowskie UE musi zapewnić, że co najmniej jeden NEMO jest powołany w każdej strefie cenowej na jego terytorium, początkowo na 4 lata. Wyjątek od tej reguły stanowią kraje, w których zapisy prawa przewidują monopol giełdowy.

Do obowiązków NEMO w szczególności należą: wspólny z innymi NEMO rozwój i utrzymanie algorytmów, systemów i procedur związanych z transgranicznym mechanizmem łączenia rynków, przetwarzanie otrzymanych danych wejściowych dotyczących dostępnych transgranicznych zdolności przesyłowych oraz w efekcie ich efektywną alokację w miejscach ograniczeń przesyłowych i stanowienie cen energii elektrycznej.

Rozporządzenie CACM wprowadza zatem konkurencję pomiędzy giełdami na rynku energii, zapewniając jednocześnie, że giełda, która uzyskała krajowe uprawnienia NEMO może prowadzić tę samą działalność i oferować uczestnikom usługi na innych rynkach, po pozytywnej weryfikacji przez lokalny urząd regulacji.

Działania Giełdy jako Operatora NEMO podlegają szczególnemu nadzorowi ze strony Urzędu Regulacji Energetyki.

Rozporządzenie Komisji (UE) 2015/1222 z dnia 24 lipca 2015 r. ustanawiające wytyczne dotyczące alokacji zdolności przesyłowych i zarządzania ograniczeniami przesyłowymi (CACM), przewiduje powoływanie Nominowanego Operatora Rynku Energii Elektrycznej (NEMO), z funcją Operatora Łączenia Rynków (MCO) z zastosowaniem specjalnego algorytmu do kojarzenia ofert kupna i sprzedaży energii elektrycznej, standardowego dla całego rynku europejskiego.

TGE planuje przeprowadzenie działań informacyjnych dla uczestników rynku, w celu zaznajomienia z Rozporządzeniem CACM, które jest pierwszym z kilkunastu planowanych do publikacji dokumentów, określanych jako Kodeksy Sieciowe i przygotowywanych w oparciu o Rozporządzenie (UE) Nr 714/2009, bedących pakietem regulacji ustanawiających porządek prawny na europejskim rynku energii elektrycznej.

Komunikat prasowy (pdf)

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies