Odroczenie publikacji cen okresowych dla zielonych certyfikatów Drukuj +

W związku z nowelizacją w dniu 31 grudnia 2015 r. Ustawy o odnawialnych źródłach energii (OZE) Towarowa Giełda Energii S.A. (TGE) odracza rozpoczęcie publikacji okresowych cen praw majątkowych, o których mowa w art. 47 ust. 3 Ustawy. TGE rozpocznie publikację tych danych wraz z wejściem w życie wyżej wymienionego artykułu.


Dane Rynku Dnia Następnego, o których mowa w art. 46 i art. 93 Ustawy o odnawialnych źródłach energii, w tym nowy indeks TGeBase, są publikowane przez TGE od dnia 31 grudnia 2015 r.

Kurier TGE

Cookies
Serwis TGE.pl wykorzystuje cookies. Więcej informacji na temat zasad wykorzystywania cookies w serwisie TGE.pl oraz sposobu ich wyłączenia w Polityce cookies